Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 958/16 #1Usnesení ÚS ze dne 15.07.2016

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajŠimáčková Kateřina
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2016:1.US.958.16.1
Datum podání22.03.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 958/16 ze dne 15. 7. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatele Iuriie Zinovieva, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2016 č. j. 6 Azs 267/2015-23, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 22. 3. 2016 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele s návrhem na zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který podle stěžovatele rozhodl v rozporu se zákonem o azylu.

2. Dříve než Ústavní soud přistoupí k věcnému projednání ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda tato splňuje všechny formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, neboť zejména nebyl splněn požadavek povinného zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Ústavní soud proto dne 24. 3. 2016 vyzval stěžovatele k odstranění tohoto nedostatku jeho podání, na což stěžovatel reagoval sdělením doručeným Ústavnímu soudu dne 29. 4. 2016 o tom, že dne 26. 4. 2016 požádal Českou advokátní komoru o ustanovení advokáta. V návaznosti na to Ústavní soud stěžovateli prodloužil lhůtu k odstranění nedostatku jeho zastoupení advokátem a opakovaně jej poučil, že pokud se tak neučiní ve lhůtě 30 dnů, pak Ústavní soud jeho podání podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne. Tato výzva Ústavního soudu byla stěžovateli doručena dne 17. 5. 2016.

4. Ve stanovené lhůtě ani později do dnešního dne stěžovatel vytknutý nedostatek svého podání neodstranil.

5. Ústavnímu soudu proto nezbylo než v souladu s poučením daným stěžovateli postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a podání stěžovatele (ústavní stížnost) soudkyní zpravodajkou odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. července 2016

Kateřina Šimáčková, v. r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru