Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 933/11 #1Usnesení ÚS ze dne 29.04.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.933.11.1
Datum podání30.03.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 933/11 ze dne 29. 4. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti MUDr. M. F., bez právního zastoupení, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. listopadu 2010 č. j. 56 Co 482/2010-148 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 30. března 2011 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele, kterou se domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku z důvodu porušení čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 12 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Předtím, než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda návrh splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky pro jeho projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

Napadeným rozsudkem rozhodl Krajský soud v Ostravě jako odvolací soud ve věci žaloby stěžovatele o rozvod manželství. Jednalo se tedy o poslední procesní prostředek ve smyslu § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, neboť s ohledem na předmět řízení nebylo v dané věci podle § 237 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu dovolání přípustné. Z příslušného spisu vedeného u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 23 C 274/2009 ale Ústavní soud zjistil, že napadený rozsudek byl právní zástupkyni stěžovatele doručen již dne 27. prosince 2010. Tato skutečnost vyplývá i z ústavní stížnosti a jejích příloh. Je tedy zřejmé, že posledním dnem zákonem stanovené lhůty pro podání ústavní stížnosti byl 25. únor 2011. Pokud stěžovatel podal ústavní stížnost k poštovní přepravě až 29. března 2011, učinil tak zjevně po uplynutí této lhůty.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako podanou po lhůtě stanovené tímto zákonem pro její podání.

Pouze nad rámec uvedeného Ústavní soud dodává, že stížnost stěžovatele byla podána prostřednictvím Mgr. M. V., advokátky, aniž by k ní byla přiložena plná moc ve smyslu § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. S ohledem na důvod odmítnutí ústavní stížnosti ale Ústavní soud nevyzýval stěžovatele k odstranění této vady podání, neboť ani její případné odstranění by na výsledku řízení nemohlo nic změnit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2011

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru