Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 918/20 #1Usnesení ÚS ze dne 07.05.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ústí nad Labem
SOUD - OS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:1.US.918.20.1
Datum podání27.03.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 918/20 ze dne 7. 5. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti stěžovatele Radovana Cibulky, proti usnesením Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1811/2019-404 ze dne 10. 12. 2019, Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 14 Co 223/2018-360 ze dne 30. 10. 2018 a Okresního soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 22 C 107/2012 ze dne 28. 2. 2018, za účasti Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Ústí nad Labem a Okresního soudu v Ústí nad Labem, jako účastníků řízení, a obchodní společnosti MEGA TRUCKING BOHEMIA spol. s r. o., se sídlem v České Lípě, Děčínská 1762/32, jako vedlejší účastnice řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla doručena blanketní ústavní stížnost, kterou stěžovatel brojí proti v záhlaví označeným rozhodnutím. Podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, neboť neobsahovalo důvody, pro které se stěžovatel zrušení v záhlaví označených rozhodnutí domáhá, navzdory skutečnosti, že je zastoupen advokátem, což je pro zajištění kvality ústavněprávní argumentace jednou ze zákonných podmínek řízení o ústavní stížnosti (§ 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu").

2. K odstranění obsahových nedostatků podání byl stěžovatel vyzván přípisem, doručeným do datové schránky advokáta dne 24. 4. 2020; součástí výzvy bylo poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat a jakými nedostatky oproti tomu trpí, jakož i poučení, že neodstraní-li stěžovatel vytýkané vady ve lhůtě 5 dnů, bude návrh odmítnut jako vadný. Ve stanovené lhůtě, ani později (do dnešního dne) stěžovatel důvody ústavní stížnosti nedoplnil. Jeho podání ze dne 29. 4. 2020 za řádné doplnění ústavní stížnosti k odstranění vytýkaných vad považovat nelze, neboť obsahuje pouze rekapitulaci napadených rozhodnutí, návrh na provedení důkazu spisem nalézacího soudu a jednověté tvrzení o porušení základních práv zaručených Ústavou a Listinou základních práv, zejména práva na soudní ochranu. Ústavnímu soudu tak stále není zřejmé, jakým způsobem se obecné soudy měly při vydání napadených rozhodnutí porušení základních práv stěžovatele dopustit.

3. Vzhledem k tomu, že vady podání nebyly odstraněny, Ústavní soud návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. května 2020

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru