Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 91/98Usnesení ÚS ze dne 11.03.1998

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele - § 43/1/c)
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip rovnosti
Věcný rejstříkDůchod
EcliECLI:CZ:US:1998:1.US.91.98
Datum podání25.02.1998
Napadený akt

zákon

Ostatní dotčené předpisy

100/1988 Sb., čl.

155/1995 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 91/98 ze dne 11. 3. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 91/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. L. P., proti "rozhodnutí orgánu veřejné moci, jímž bylo porušeno ústavně zaručené základní právo, tj. rovnost před zákonem bez rozdílu pohlaví",

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka v podání, označeném jako "ústavní stížnost", upozorňuje Ústavní soud na údajnou diskriminaci žen-vdov oproti mužům-vdovcům, která vyplývá ze zákona č. 155/1995 Sb., podle něhož prý mají vdovci, pobírající starobní důchod v jakékoli výši, nárok na vdovský důchod, pokud jejich manželka zemřela po 31. 12. 1990. Tento nárok prý však není přiznán vdovám, jejichž manžel zemřel po 31. 12. 1990 a které "pro určitou hranici svého starobního důchodu vdovský důchod nedostaly".

Stěžovatelka se v této věci obrátila na Parlament ČR, na senátorku RNDr. A. P. a na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a domnívá se proto, že "vyčerpala všechny možnosti pro zjednání nápravy".

1

I. ÚS 91/98

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, jsou ústavní stížnost oprávněni podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy.

Podle ustanovení § 74 citovaného zákona spolu s ústavní stížností může být podán návrh na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení, jejichž uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti, jestliže podle tvrzení stěžovatele jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle č1. 10 Ústavy, popřípadě se zákonem, jedná-li se o jiný právní předpis.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplývá, že návrh na zrušení zákona (popř. jeho jednotlivých ustanovení) může fyzická osoba podat pouze tehdy, jestliže jeho uplatněním došlo k zásahu orgánu veřejné moci do jejích základních práv nebo svobod. Za "zásah orgánu veřejné moci" přitom není možno pokládat normativní právní akt - jak chybně činí stěžovatelka - nýbrž pouze individuální akt aplikace práva. Tento názor lze opřít o existující judikaturu ústavního soudu (srov. P1. ÚS 17/93, Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení - sv. 2., Praha, C.H. Beck 1995, str. 199).

Ve svém návrhu však stěžovatelka nedokládá, že by na základě zákona č. 155/1995 Sb. došlo k takovému zásahu orgánu veřejné moci, jímž by byla porušena její ústavně zaručená základní práva nebo svobody. Stěžovatelka pouze upozorňuje na údajnou diskriminaci žen-vdov v tomto zákoně a domáhá se nápravy.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb.].

2

I. ÚS 91/98

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. března 1998

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

4

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru