Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 91/93Usnesení ÚS ze dne 01.12.1993

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele - § 43/1/c)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1993:1.US.91.93
Datum podání24.09.1993

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 91/93 ze dne 1. 12. 1993

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. I. ÚS 91/93 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR v právní věci navrhovatele ing. A.C., o návrhu na zrušení příslušných ustanovení zákona o dani z příjmu,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se ve svém podání domáhal zrušení příslušných ustanovení zákona o dani z příjmu, upravující daňové povinnosti důchodců, kteří jsou zároveň soukromými podnikateli, a to konkrétně ustanovení o odčitatelné částce 20 400,- Kč, jež se vztahuje pouze na pracovníky při závislé činnosti.

Po přezkoumání návrhu dospěl soud k závěru, že se jedná o návrh na zrušení ustanovení zákona, k jehož podání navrhovatel jako fyzická osoba, není ze zákona oprávněn, neboť dle ust. § 64 zákona o Ústavním soudu č. 182/93 Sb. je tento návrh oprávněn podat prezident republiky, skupina nejméně 41 poslanců, senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, případně soud v souvislosti se svojí rozhodovací činností.

Spolu s ústavní stížností může být podán návrh na zrušení jednotlivých ustanovení zákona pouze tehdy, jestliže skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti, nastala právě uplatněním napadeného předpisu.

Vzhledem k tomu, že návrh zjevně nebyl ústavní stížností a zároveň ani nesplňoval zákonné podmínky návrhu na zrušení zákona nebo jeho, jednotlivých ustanovení, zaslal soud navrhovateli poučení o všech náležitostech návrhu na zrušení zákona i ústavní stížnost se stanovením lhůty k odstranění vad návrhu.

2 -

Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedostatky návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil, dospěl soud k závěru, že jsou zde splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu, to jest že jde o návrh podaný někým zjevně neoprávněným, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. prosince 1993

Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu ČR

s

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru