Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 882/10 #1Usnesení ÚS ze dne 13.07.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Praha
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:1.US.882.10.1
Datum podání26.03.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 882/10 ze dne 13. 7. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele J. H., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2009, č. j. 21 Co 494, 495/2009-245, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel v ústavní stížností napadl nezákonný postup Okresního soudu v Trutnově a odvolacího Krajského soudu v Hradci Králové. Dle stěžovatele oba soudy v řízení o náhradu škody ve věci žalobkyně V. S. a vedlejšího účastníka - stěžovatele proti konkrétním žalovaným porušily jeho právo na projednání žaloby před soudem. Navrhl zrušení výše uvedeného usnesení Krajského soudu v Praze, neboť se domnívá, že část jeho výroku, podle níž má společně s žalobkyní platili jednomu ze spolužalovaných Kamenoprůmyslu Hradec Králové částku 18.564 Kč, je v rozporu s dobrými mravy.

Ústavní soud dopisem ze dne 17. 5. 2010 vyzval stěžovatele, který nebyl zastoupen advokátem, k odstranění vad této ústavní stížnosti s poučením, že stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy. Výzva byla stěžovateli doručena dne 19. 5. 2010. Stěžovatel dopisem ze dne 21. 5. 2010 (Ústavnímu soudu doručeném dne 25. 5. 2010) sdělil, že "výše uvedená výzva není specifikována, ke které ústavní stížnosti se vztahuje". Stěžovatel proto požádal Ústavní soud, aby dopis ze 17. 5. 2010 konkretizoval, případně ke konkretizaci zaslal kopii ústavní stížnosti a požádal o prodloužení lhůty (poznámka: stěžovatel již dříve obdržel akceptační dopis ze dne 29. 3. 2010 s uvedenou sp. zn. a se složením senátu, který by - v případě způsobilého návrhu - měl o věci rozhodovat; stejně tak v korespondenci se stěžovatelem byla užívána příslušná spisová značka). Ústavní soud dopisem ze dne 3. 6. 2010 (stěžovateli doručeném dne 7. 6. 2010) specifikoval ústavní stížnost, přílohou zaslal její kopii, stěžovatele upozornil, že v ostatním platí požadavky na odstranění vad ústavní stížnosti uvedené ve stěžovateli doručené výzvě ze dne 17. 5. 2010 a prodloužil stěžovateli lhůtu k odstranění vad podání o dalších dvacet dnů od doručení dopisu. Stejně jako ve výzvě ze dne 17. 5. 2010 stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady návrhu v uvedené lhůtě odstraněny, bude ústavní stížnost odmítnuta.

Stěžovatel v dopise ze dne 20. 6. 2010 (poštovní přepravě svěřeném dne 26. 6. 2010 a Ústavnímu soudu doručeném dne 28. 6. 2010) Ústavnímu soudu sdělil, že není v jeho silách zajistit doplnění ústavní stížnosti. Poukázal na potíže týkající se působení advokáta přiděleného Českou advokátní komorou.

Ústavní soud však z dopisu České advokátní komory ze dne 3. 5. 2010, č. j. 1189/10, zjistil, že táž rozhodla o zrušení určení advokáta k poskytnutí právní služby z důvodu neposkytnutí stěžovatelovy součinnosti, která byla k poskytnutí právní služby nutná. V této souvislosti Ústavní soud připomíná, že se stěžovatelem vedl korespondenci (dopisy ze dne 12. 3. 2010, č. j. SPR. ÚS 178/10, a ze dne 1. 4. 2010, č. j. SPR. ÚS 178/10), která se týkala vysvětlení skutečnosti, že Ústavní soud stěžovateli (jenž ostatně v minulosti podal již řadu ústavních stížností) advokáta ustanovit nemůže, odkazuje na pomoc České advokátní komory a konečně vysvětluje úlohy Ústavního soudu a pravidla jednání před ním.]

Za tohoto stavu Ústavní soud konstatuje, že vady návrhu ani v uvedené prodloužené lhůtě odstraněny nebyly.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad návrhu - byť prodloužená - uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2010

Vojen Güttler v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru