Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 851/15 #1Usnesení ÚS ze dne 05.05.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 3
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:1.US.851.15.1
Datum podání20.03.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 851/15 ze dne 5. 5. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatelů 1/ Zuzany Vinklerové, 2) Lukáše Vinklera, 3) Davida Vinklera a 4) Miluše Vítové, všech právně zastoupených JUDr. Martou Ustrnulovou, advokátkou se sídlem Husitská 344/63, Praha 3, proti příkazu k domovní prohlídce ze dne 21. 3. 2014 sp. zn. Nt 3045/2014, vydanému soudcem Obvodního soudu pro Prahu 3,

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byl dne 20. 3. 2015 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatelé domáhají zrušení shora uvedeného příkazu s tvrzením, že jím došlo k porušení jejich práv zaručených čl. 12 a čl. 36 odst. 1 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 8 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

2. Dříve než Ústavní soud přikročí k věcnému přezkumu napadených rozhodnutí, vždy zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje všechny podmínky kladené na ni zákonem o Ústavním soudu, tedy mimo jiné též to, zda byla podána včas.

3. Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Ústavní stížnost je třeba podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

4. Ústavní soud již ve své judikatuře vyložil, že ústavní stížnost proti příkazu k domovní prohlídce nařízené dle § 83 tr. řádu je v zásadě přípustná, i když je pouze jedním z úkonů přípravného řízení, který upravuje trestní řád, a její procesní použitelnost, jakožto i její hodnocení z hlediska důkazního, je především věcí orgánů činných v trestním řízení, resp. obecných soudů. Ústavní stížnost však musí být podána ve lhůtě uvedené v bodě 3 tohoto usnesení.

5. Ústavní soud v dané věci zjistil, že napadený příkaz k domovní prohlídce byl vydán dne 21. 3. 2014, samotná domovní prohlídka pak proběhla dne 17. 4. 2014. Z protokolu o provedení domovní prohlídky ze dne 17. 4. 2014 vyplývá, že předmětný příkaz byl stěžovatelům doručen téhož dne v 6.05 hodin (resp. v 13.15 hodin). Z uvedeného je zřejmé, že dvouměsíční lhůta pro podání ústavní stížnosti v daném případě zcela zjevně dodržena nebyla, a proto se jedná o návrh opožděný.

6. Ze shora uvedeného důvodu Ústavní soud ústavní stížnost odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. května 2015

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru