Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 824/12 #1Usnesení ÚS ze dne 24.07.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Brno
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:1.US.824.12.1
Datum podání07.03.2012
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 824/12 ze dne 24. 7. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem o ústavní stížnosti stěžovatele R. I., bez právního zastoupení, proti zásahu veřejné moci v řízení opřed Městským soudem v Brně sp. zn. 27 E 150/2009, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 7. 3. 2012 postoupena ústavní stížnost stěžovatele směřující proti nespecifikovaným "porušením základních práv" v řízení o před Městským soudem v Brně sp. zn. 27 E 150/2009.

Protože návrh vykazoval vady ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel dne 16. 4. 2012 (doručení vykázáno) vyzván k odstranění vad podání, spočívajících zejména v absenci povinného právního zastoupení dle § 29, § 30, § 31 zákona o Ústavním soudu. Stěžovateli byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů.

Do dnešního dne nebyly vytknuté vady odstraněny, zejména nebyla předložena plná moc udělená advokátu pro řízení před Ústavním soudem, ačkoliv dne 16. 5. 2012 stěžovatel sdělil, že se obrátil na Českou advokátní komoru, která mu určila k zastupování konkrétního advokáta. Pokud stěžovatel zároveň požádal o stanovení "náhradní lhůty" pro podání ústavní stížnosti, konstatuje Ústavní soud, že tato žádost nebyla ničím odůvodněna, a zároveň postrádala jakýkoliv praktický význam, neboť povinnost odstranit vady plynula stěžovateli z výzvy doručené dne 16. 4. 2012, stěžovateli byl již v této fázi dle jeho vlastního sdělení advokát Českou advokátní komorou určen a jeho další - urychlené - kroky ve věci odstraňování vad nejsou nijak podmíněny novým rozhodnutím Ústavního soudu o odstranění vad a novým určením lhůty. Pro úplnost Ústavní soud uvádí, že plnou moc pro řízení před Ústavním soudem dosud nepředložil (ani jiný přípis nezaslal) ani stěžovatelem označený advokát.

Ústavní soud je přesvědčen, že stěžovateli poskytnul dostatečný časový prostor pro odstranění vytknutých vad, přičemž odhlédl od skutečnosti, že stěžovateli bylo poučení o náležitostech řízení před Ústavním soudem poskytnuto již v předchozích řízeních (např. sp. zn. I. ÚS 1035/11).

Podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. července 2012

Ivana Janů

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru