Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 80/99Usnesení ÚS ze dne 08.06.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1999:1.US.80.99
Datum podání11.02.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 80/99 ze dne 8. 6. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatele J. Š., zastoupeného JUDr. J. V., advokátem,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá.

Odůvodnění:

V návrhu ústavní stížnosti ze dne 10. 2. 1999, která došla Ústavnímu soudu dne 11. 2. 1999 a byla upřesněna podáním ze dne 14. 4. 1999, se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 1998, sp. zn. 6 To 402/98, kterým byla zamítnuta odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 29. 7. 1998,

sp. zn. 25 T 65/96, jímž byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců se zařazením do věznice s dozorem a k peněžitému trestu ve výměře Kč 250 000,-- a k trestu propadnutí věci.

Stěžovatel je toho názoru, že orgány činné v trestním řízení postupovaly v rozporu s ustanovením § 2 odst. 5 trestního řádu, když nezjistily skutkový stav věci, o němž nejsou pochybnosti, objasňovaly pouze okolnosti svědčící v jeho neprospěch a odmítaly provádět důkazy v jeho prospěch a během celého řízení porušovaly rovněž další procesní zásady.

Soudce zpravodaj z podání stěžovatele zjistil, že Ústavnímu soudu došla ústavní stížnost dne 11. 2. 1999, takže zákonná lhůta k podání stížnosti nebyla dodržena a ústavní stížnost byla podána opožděně. Ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, stanoví, že ústavní stížnost lze podat ve lhůtě šedesáti dnů. Tato lhůta začala běžet v tomto případě dnem, kdy bylo rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, doručeno. V tomto případě se jedná o usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 1998, sp. zn. 6 To 402/98, které bylo stěžovateli doručeno dne 10. 12. 1998. Lhůta tedy uběhla dne 8. 2. 1999.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebylo ani možno se zabývat meritorním obsahem podaného návrhu.

Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. června 1999JUDr. Vladimír Paul

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru