Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 80/97Usnesení ÚS ze dne 29.04.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /rehabilitace
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.80.97
Datum podání05.03.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 80/97 ze dne 29. 4. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 80/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele Š.S., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. října 1996, sp. zn. 7 To 444/96, ve spojení s usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 4. 1996, sp. zn. Rtv 792/90,

t akt o

ústavní stížnost se odmítá. O d ů v o d n ě n í

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 3. 2. 1997 domáhá přezkoumání usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 4. 1996, sp. zn. Rtv 792/90, kterým byl zamítnut návrh J.K., Š.S. a J.J. na soudní rehabilitaci, týkající se rozsudku NVS Kolín ze dne 16. 11. 1953, sp. zn. T 103/53, resp. rozsudku VVS Praha, sp. zn. To 229/53, ze dne 19. 2. 1954. Napadené usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 bylo potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 1996, sp. zn. 7 To 444/96, které stěžovatel rovněž

1

I. ÚS 80/97

napadl.

Podle ust. § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Prostředkem na ochranu práva stěžovatele byla stížnost. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 1996 byla stížnost stěžovatele a dalších navrhovatelů J.K. a J.J. zamítnuta. Podle ust. § 140 odst. 1 písm. b/cc trestního řádu usnesení je pravomocné a vykonatelné, jestliže zákon sice proti němu připouští stížnost, avšak podaná stížnost byla zamítnuta, jak je tomu v případě napadeného usnesení Městského soudu v Praze. Ústavní soud dále zjistil ze zprávy Obvodního soudu pro Prahu 3, že uvedené usnesení Městského soudu v Praze převzal stěžovatel dne 16. 12. 1996. U J. K. a J. J. došlo k doručení téhož usnesení dne 10. 12. 1996.

Stěžovatel v podané ústavní stížnosti uvedl datum 3. 2. 1997, avšak Ústavnímu soudu stížnost došla teprve dne 5. 3. 1997. Pro značný časový rozdíl v těchto datech zjišťoval Ústavní soud, kdy byla ústavní stížnost podána u pošty. Šlo o doporučenou zásilku stěžovatele podanou na Poště v K. Ze zprávy vedoucího Pošty K. bylo zjištěno, že uvedená zásilka byla podána na poštu dne 28. 2. 1997.

Z uvedeného je patrno, že od právní moci napadeného usnesení do podání ústavní stížnosti dne 28. 2. 1997 uplynula podstatně delší doba, než kterou připouští zákon.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníka usnesením odmítl [§ 72 odst. 2, § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb.].

I. ÚS 80/97

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. dubna 1997

JUDr. . Vojen Güttlersoudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru