Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 792/08 #1Usnesení ÚS ze dne 16.04.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:1.US.792.08.1
Datum podání27.03.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 792/08 ze dne 16. 4. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o ústavní stížnosti J. N., zastoupeného JUDr. Radoslavem Bolfem, advokátem se sídlem Fibichova 218, Mělník, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2006, čj. 19 Co 513/2006-65, a proti rozsudku Okresního soudu v Mělníku ze dne 29. 6. 2006, čj. 9 C 57/2005-43, za účasti Krajského soudu v Praze a Okresního soudu v Mělníku, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel brojí ústavní stížností - i přes opakované poučení za strany zástupce (určeného ČAK) o existenci lhůty k podání ústavní stížnosti - proti shora označeným rozsudkům Krajského soudu v Praze a Okresního soudu v Mělníku.

Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Z procesního spisu vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu byl stěžovateli doručován dne 18. 1. 2007; stěžovatel však nebyl zastižen, a proto byla zásilka uložena a stěžovatel vyzván, aby si ji vyzvedl. Stěžovatel si zásilku vyzvedl dne 2. 2. 2007.

Podle § 50c odst. 4 o. s. ř. platí, že nebude-li uložená písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, vyzvednuta do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Rozsudek odvolacího soudu tak byl stěžovateli doručen náhradním způsobem již v pondělí 29. 1. 2007, a nikoliv až 2. 2. 2007, kdy si jej stěžovatel skutečně vyzvedl (s ohledem na odstup od podání ústavní stížnosti je však tento fakt podružný). Posledním dnem lhůty pro podání ústavní stížnosti tak byl pátek 30. 3. 2007. Vzhledem k tomu, že stěžovatel podal ústavní stížnost k poštovní přepravě dne 26. 3. 2008, je jeho ústavní stížnost téměř o rok opožděna; pro úplnost lze dodat, že stejný závěr by platil i v případě, že by se lhůta odvíjela ode dne, kdy si stěžovatel rozsudek skutečně vyzvedl.

Z těchto důvodů Ústavní soud odmítl ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, a to jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho projednání tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2008

Ivana Janů,

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru