Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 783/12 #1Usnesení ÚS ze dne 10.04.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:1.US.783.12.1
Datum podání06.03.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 783/12 ze dne 10. 4. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 10. dubna 2012 ve věci navrhovatele P. Č., o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. prosince 2011 č. j. 28 Cdo 2058/2011-108, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který svým podáním označeným jako ústavní stížnost brojil proti výše citovanému usnesení Nejvyššího soudu a současně navrhoval zrušení § 241 občanského soudního řádu, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. tak, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Stěžovatel obdržel předmětnou výzvu dne 23. 3. 2012, v určené lhůtě vady návrhu neodstranil, zejména nepředložil listinu osvědčující jeho zastoupení v řízení před Ústavním soudem advokátem, jak to ukládá § 30 odst. 1 výše citovaného zákona. Dne 28. 3. 2012 pouze sdělil, že na výdaje spojené se službou zástupce nemá prostředky.

Pro výše uvedené zjištění a pro obsah údajů o počtu podání učiněných stěžovatelem k Ústavnímu soudu (v roce 2011 celkem 73, v roce 2012 pak již 23 podání), v souvislosti s nimiž byl navrhovatel nepochybně opakovaně poučen o možnosti obrátit se na Českou advokátní komoru se žádostí o ustanovení advokáta bez povinnosti k placení jeho služeb, byl návrh dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut. Poněvadž návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je mj. oprávněn podat ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 zákona o Ústavním soudu, pro odmítnutí této stížnosti již k uvedenému návrhu stěžovatel oprávnění nemá, proto nejsou ani důvody se jeho podáním v tomto směru zabývat.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2012

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru