Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 757/11 #1Usnesení ÚS ze dne 11.07.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Havlíčkův Brod
SOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.757.11.1
Datum podání11.03.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 757/11 ze dne 11. 7. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele M. P., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 11. 3. 2011 doručeno podání stěžovatele, jež Ústavní soud dle jeho obsahu posoudil jako návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem o Ústavním soudu. Shledal, že tomu tak není.

Stěžovatel především nerespektoval ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jež ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti. K odstranění této vady - zejména - o níž byl poučen přípisem ze dne 21. 3. 2011, mu byla stanovena lhůta v délce 30 dnů od doručení uvedené výzvy. Stěžovatel převzal výzvu 28. 3. 2011, leč ve stanovené lhůtě vytýkanou vadu neodstranil.

Vzhledem k obsahu podání zaslaných stěžovatelem měl Ústavní soud pochybnosti o stěžovatelově způsobilosti k právním úkonům. Provedl tedy šetření a zjistil, že stěžovatel byl této způsobilosti zbaven rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 14. 2. 2007, č. j. 0 NC 723/2006-26; rozhodnutím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 19. 8. 2009, č. j. 0 P 68/2007-84, mu byl ustanoven opatrovník, a to paní V. P.

Za tohoto stavu Ústavní soud informoval opatrovnici o podané ústavní stížnosti stěžovatele a poučil ji - ve stejném rozsahu jako by byla sama stěžovatelem - o náležitostech ústavních stížností; Ústavní soud jí stanovil lhůtu v délce třiceti dnů počínající dnem po dni doručení příslušné výzvy ze dne 20. 4. 2011 pod sankcí odmítnutí ústavní stížnosti.

Opatrovnice V. P. výzvu převzala 29. 4. 2011, leč do dnešního dne vady podání stěžovatele neodstranila.

Proto Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. července 2011

Vojen Güttler, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru