Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 75/97Usnesení ÚS ze dne 31.07.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/vyvlastnění a nucené omezení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.75.97
Datum podání04.03.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 75/97 ze dne 31. 7. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I.Ú S 75/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele M.B., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR ve věci poskytnutí náhrady za nucené omezení vlastnického práva, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel svým podáním ze dne 3. 3. 1997 napadl stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR ve věci jeho žádosti o poskytnutí náhrady za nucené omezení vlastnického práva. Navrhovatel považuje za nesprávné rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 20. 3. 1995, jímž mu nebyl udělen souhlas k umístění staveb na pozemcích v k.ú. Ř. Dále navrhovatel nesouhlasí ani se stanoviskem téhož orgánu ze dne 18. 11. 1996 zaujatým k jeho žádosti o poskytnutí náhrady za nucené omezení účastnického práva. Navrhovatel sepsal svou ústavní stížnost bez právního zastoupení.

Přípisem ze dne 20. 3. 1997 byl navrhovatel vyzván Ústavním soudem ČR k odstranění vad svého podání, spočívajících zejména v nedostatku právního zastoupení navrhovatele. Navrhovatel byl současně poučen, že pokud ve lhůtě do 30 dnů od doručení soudní výzvy vady podání neodstraní bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut.

I. ÚS 75/97

Přípisem ze dne 16. 4. 1997 požádal navrhovatel o prodloužení lhůty k odstranění vad podání s poukazem na nutnost vyřídit jeho stížnost ministrem životního prostředí. Ústavní soud této žádosti vyhověl a prodloužil navrhovateli lhůtu k odstranění vad podání do 28. 6. 1997. Navrhovatel však ani v této nové lhůtě vady podání neodstranil.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě soudem určené, přičemž vzal na vědomí poučení Ústavního soudu o následcích neodstranění vad, rozhodl Ústavní soud v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) shora citovaného zákona tak. že jeho návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 31. 7. 1997 Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru