Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 74/98Usnesení ÚS ze dne 06.03.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
Věcný rejstříktrestní rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1998:1.US.74.98
Datum podání16.02.1998

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 74/98 ze dne 6. 3. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 74/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele M. Z., o ústavní stížnosti proti jinému zásahu orgánu veřejné moci do práva chráněného článkem 36 Listiny základních práv a svobod, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel svými podáními ze dne 16. 2. a 25. 2. 1998 namítal, že došlo k jinému zásahu orgánu veřejné moci do jeho zákonem chráněného práva tím, že "...byl používán a připomínán" trestní rejstřík, platný v době socialistického Československa, resp. v období České a Slovenské Federativní Republiky. Tím, že došlo ke vzniku samostatné České republiky, navrhovatel dovozuje, že je zapotřebí na něj pohlížet jako na dříve netrestaného a je tudíž dle jeho názoru vyloučena možnost vést jakoukoliv evidenci o jeho dřívějších trestech, spáchaných před vznikem České republiky.

Podle ústavního zákona ČNR č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky (recepčního zákona), v platném znění, zůstávají i nadále na území České republiky v platnosti ústavní

I. ÚS 74/98

zákony, zákony a ostatní právní předpisy České a Slovenské Federativní Republiky platné v den zániku České a Slovenské Federativní Republiky. Proto i evidence dřívějšího rejstříku trestů podle nařízení vlády ČSSR, č. 54/1970 Sb., o rejstříku trestů, se vztahovala i na území nově vzniklé České republiky a byla tedy závazná. Podle nyní platné právní úpravy - § 3 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů - jsou součástí evidence rejstříku trestů i údaje o osobách pravomocně odsouzených soudy, které byly shromážděny podle dříve platných právních předpisů, a údaje předané rejstříku trestů na základě mezinárodní smlouvy se Slovenskou republikou.

S přihlédnutím k obsahu podání navrhovatele a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Ústavní soud k závěru, že podaný návrh je ve smyslu ust. § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zjevně neopodstatněný, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: , Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 6. března 1998

prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru