Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 735/18 #2Usnesení ÚS ze dne 15.03.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:1.US.735.18.2
Datum podání28.02.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 735/18 ze dne 15. 3. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti L. S. K., zastoupené JUDr. Marcelou Vilímkovou, advokátkou, sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 – Karlín, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. ledna 2018 č. j. 20 Co 452/2017-437, za účasti Krajského soudu v Brně, jako účastníka řízení, a nezletilé E. A. S. a D. S., jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Vedlejší účastnici, nezletilé E. A. S., se k zastupování v řízení o ústavní stížnosti, vedenému před Ústavním soudem pod sp. zn. I. ÚS 735/18, jmenuje opatrovníkem Veřejná ochránkyně práv, sídlem Údolní 658/39, Brno.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 9. ledna 2018 č. j. 20 Co 452/2017-437 byl změněn rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 6. října 2017 č. j. 82 Nc 2503/2017-312 tak, že bylo nařízeno navrácení vedlejší účastnice, nezletilé dcery stěžovatelky, do místa jejího obvyklého bydliště ve městě A., Spojené státy americké. Stěžovatelce byla uložena povinnost zajistit navrácení vedlejší účastnice ve lhůtě 1 měsíce od právní moci rozsudku. Pokud by tak neučinila, vedlejší účastník, otec nezletilé, by byl oprávněn ji za tímto účelem převzít od stěžovatelky v České republice. Navrácení bylo podmíněno splněním v rozsudku blíže uvedených záruk ze strany vedlejšího účastníka.

Dne 28. února 2018 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatelka domáhá zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu z důvodu tvrzeného porušení jejích základních práv podle čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i čl. 90, čl. 95 odst. 1 a čl. 96 Ústavy České republiky. Toto rozhodnutí se týká konkrétních zájmů její nezletilé dcery, která má postavení vedlejší účastnice řízení o ústavní stížnosti. Vzhledem k tomu, že její zákonní zástupci jsou také účastníky (resp. vedlejšími účastníky) tohoto řízení, tak může dojít ke střetu jejich zájmů.

Ústavní soud proto podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 296/2017 Sb., jmenoval vedlejší účastnici opatrovníka schopného účinně hájit její zájmy v řízení o ústavní stížnosti, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu nebo případných jiných nezbytných procesních úkonů. Za vhodného opatrovníka považoval, s ohledem na její působnost, Veřejnou ochránkyni práv.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. března 2018

Vladimír Sládeček v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru