Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 73/93Usnesení ÚS ze dne 30.11.1993

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na odškodnění za rozhodnutí nebo úřední postup
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1993:1.US.73.93
Datum podání31.08.1993

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 73/93 ze dne 30. 11. 1993

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. I. ÚS 73/93

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl v právní věci navrhovatelky A.V., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR, čj. 47/ÚOPL/92-p-3 ze dne 29. 4. 1992, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka svým podáním ze dne 26. 8. 1993 namítala nesprávnost rozhodnutí Ministestva životního prostředí ČR, ze dne 29. 4. 1992 čj. 47/ÚOPL/92-p-3, kterým v rámci přezkoumání rozhodnutí O.Ú. v D., čj. ŽP-707/91 ze dne 24. 10. 1991 mimo odvolací řízení ve smyslu ustanovení § 65 zák. č. 71/67 Sb. bylo toto rozhodnutí změněno tak, že odvolání bylo vyhověno a napadené rozhodnutí odboru výstavby MÚ D., z 8. 8. 1991 čj. Výst/91/Re/383 bylo zrušeno a věc byla vrácena k novému řízení odboru výstavby MÚ D. Navrhovatelka poukazuje na nesoulad tohoto rozhodnutí s předchozími rozhodnutími bývalého ONV z 22. 4. 1987 a rozsudkem Okresního soudu v Domažlicích ze dne 17. 10. 1991 čj. C 175/90-53.

Přípisem ze dne 23. 9. 1993 byla navrhovatelka vyzvána ÚS ČR k odstranění vad svého podání a současně byla poučena, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení soudní výzvy vady podání neodstraní, bude její návrh podle § 43 odst. 1 zák. č. 182/93 Sb. odmítnut.

Výzva k odstranění vad podání byla navrhovatelce doručena 24. 9. 1993, lhůta k jejich odstranění marně uplynula 24. 10. 1993.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtěsoudem určené, tj. do 24. 10. 1993, přičemž vzala na vědomí poučení Ústavního soudu o následcích neodstranění vad dle § 43 odst. 1 zák. č. 182/93 Sb., rozhodl Ústavní soud v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) shora citovaného zákona tak, že její návrh odmítl.

Závěrem Ústavnísoud poukazuje, rovněž na to , že z poučení napadeného rozhodnutí byla zřejmá možnost dalšího procesního postupu v podobě rozkladu k Ministerstvu životního prostředí ČR, z podání navrhovatelky však není patrno, zda této možnosti využila.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 1993 Prof.JUDr. Vladimír Klokočka,DrSc.

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru