Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 73/04Usnesení ÚS ze dne 15.03.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkhmotné zabezpečení
EcliECLI:CZ:US:2004:1.US.73.04
Datum podání05.02.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 30, čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 73/04 ze dne 15. 3. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 15. března 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem JUDr. Eliškou Wagnerovou, Ph.D. ve věci ústavní stížnosti S. M., proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2003, č. j. 1 Ads 18/2003-66,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 5. 2. 2004 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu specifikovanému v záhlaví, jímž Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 10. 2002, č. j. 38 Ca 267/99-27.

Stěžovatel v ústavní stížnosti požádal Ústavní soud, aby ustanovil jeho právním zástupcem v řízení o ústavní stížnosti advokátku Mgr. P. F.

S ohledem na to zaslal Ústavní soud stěžovateli přípis ze dne 17. 2. 2004, v němž jej poučil o tom, že Ústavní soud nemůže jeho žádosti o ustanovení právního zástupce vyhovět a že je přímo na stěžovateli, aby si právního zástupce zvolil a právní zastoupení v řízení o ústavní stížnosti osvědčil zasláním zvláštní písemné plné moci (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů). Stěžovatel byl vyzván k odstranění této vady, rovněž jako vad obsahových (absentující argumentace stran zásahu do základních práv a svobod) ve lhůtě do 20 dnů ode dne doručení výzvy Ústavního soudu. Tento přípis byl stěžovateli doručen dne 19. 2. 2004.

Dne 24. 2. 2004 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, v němž stěžovatel vyjádřil výhrady k obsahu předchozí výzvy a navrhl vyloučení asistenta soudce zpravodaje JUDr. Iva Pospíšila, jehož mylně považuje za soudce Ústavního soudu, který se má na rozhodování o věci podílet, z rozhodování o jeho ústavní stížnosti, přičemž trval na tom, aby mu Ústavní soud ustanovil navrženého právního zástupce.

Podle ustálené judikatury Ústavního soudu nelze v řízení o ústavní stížnosti přiměřeně aplikovat § 30 o. s. ř. a na základě návrhu účastníka řízení mu ustanovit právního zástupce (srov. usnesení ve věci sp. zn. III. ÚS 296/97, Sbírka nálezů a usnesení ústavního soudu, sv. 10, str. 411 - 412). Právní pomoc je podle judikatury Ústavního soudu zajišťována prostřednictvím České advokátní komory podle příslušných ustanovení zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Protože vznesená námitka týkající se vyloučení asistenta soudce zpravodaje je ve vztahu k samotnému rozhodování o ústavní stížnosti bezpředmětná a vzhledem k tomu, že lhůta určená k odstranění vad ústavní stížnosti uplynula dne 10. 3. 2004, aniž by stěžovatel i přes poučení, které se mu dostalo, vytýkané vady ústavní stížnosti odstranil, nezbylo soudci zpravodaji než jeho návrh podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. března 2004

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru