Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 715/05Usnesení ÚS ze dne 13.02.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstříkDědění
EcliECLI:CZ:US:2006:1.US.715.05
Datum podání22.12.2005

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 715/05 ze dne 13. 2. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 13. února 2006 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ve věci ústavní stížnosti L. D., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podáním ze dne 21. prosince 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 22. prosince 2005, označeném jako "dovolání proti usnesení Nejvyššího soudu ČR" (blíže neuvedeno), se domáhal ochrany proti postupu Nejvyššího soudu ČR ve věci dědictví po M. D. Dovolání stěžovatele dovolací soud meritorně neprojednal pro nedostatek podmínek řízení. Navrhovatel byl vyzván prostřednictvím Okresního soudu v Přerově usnesením ze dne 24. května 2005 (č. j. D 732/2001-230, doručeno dne 30. května 2005), aby si pro dovolací řízení zvolil advokáta a zároveň byl poučen o následcích nevyhovění výzvy. Vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil.

Z podání nebylo zřejmé, která rozhodnutí či zásah orgánu veřejné moci (tak jak jsou uvedeny shora) navrhovatel přesně napadal a k jakému porušení základního práva nebo svobody zaručených ústavním pořádkem jím (resp. jimi) mělo dojít, a čeho se v řízení před Ústavním soudem domáhá. Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a není k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem [§ 30 odst. 1, § 72 odst. 1, 3, 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")], byly navrhovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena 30-ti denní lhůta k jejich odstranění.

Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena 6. ledna 2006 a ve lhůtě stanovené Ústavnímsoudem (tj. do 6. února 2006) vytknuté vady neodstranil. Nezbylo než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 13. února 2006

JUDr. Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru