Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 71/06Usnesení ÚS ze dne 14.06.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkprocesní zásady
EcliECLI:CZ:US:2006:1.US.71.06
Datum podání14.02.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 35 odst.2


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 71/06 ze dne 14. 6. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele nezletilého D. Ch., "zastoupeného" otcem Ing. P. Ch., proti postupu ve věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 624/05 ze dne 16. 1. 2006 a o připojení se jako vedlejšího účastníka k ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 581/05, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností vznáší stěžovatel námitky proti postupu ve věci ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 624/05 a navrhuje připojit se jako vedlejší účastník k řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 581/05.

Ústavní stížnost vedená pod sp. zn. II. ÚS 624/05 byla podána ve věci stěžovatele D. Ch. otcem Ing. P. Ch. (bez advokátního zastoupení) proti rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 24 Co 227/2005-1309 ze dne 21. 6. 2005 a proti rozsudku Okresního soudu v Mělníku č.j. 42 P 40/2003-1119 ze dne 28. 12. 2004 a byla usnesením Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 624/05 ze dne 16. 1. 2006 odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") jako návrh nepřípustný podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, protože již v téže věci probíhá jednání o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 581/05. Stěžovatel nyní namítá, že v dané věci citované ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu nelze použít, protože obě uvedené ústavní stížnosti byly podány ve stejný den a doručeny Ústavnímu soudu rovněž ve stejný den. Nelze proto stanovit, která ústavní stížnost byla podána dříve. Navíc stěžovatel tvrdil, že napadenými rozhodnutími bylo zasaženo do různých práv obou stěžovatelů, proto postup Ústavního soudu v řízení o ústavní stížnosti sp. zn. II. ÚS 624/05 byl nesprávný.

Stěžovatel dále - jak je výše uvedeno - navrhl připojit se jako vedlejší účastník k řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 581/05. Ústavní stížnost sp. zn. III. ÚS 581/05 podal stěžovatel Ing. P. Ch. a směřovala rovněž proti rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 24 Co 227/2005-1309 ze dne 21. 6. 2005 a proti rozsudku Okresního soudu v Mělníku č.j. 42 P 40/2003-1119 ze dne 28. 12. 2004. Ústavní stížnost byla podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta usnesením Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 581/05 ze dne 9. 2. 2006 jako návrh zjevně neopodstatněný.

Ústavní soud přípisem ze dne 7. 3. 2006 vyzval stěžovatele (jeho otce) ve lhůtě 20 dnů k odstranění vad podání, které byly ve výzvě specifikovány jako nedostatek právního zastoupení a nedostatek náležitostí stanovených v § 34 zákona o Ústavním soudu. Přípisem ze dne 12. 4. 2006 sdělil Ing. P. Ch. Ústavnímu soudu v zastoupení svého syna - stěžovatele D. Ch., že jeho podání není novou stížností, a proto nemůže být vedeno pod samostatnou spisovou značkou, ale že se jedná o postup podle poučení v rozhodnutí o ústavní stížnosti sp. zn. II. ÚS 624/05 ze dne 16. 1. 2006, tj. připojuje se jako vedlejší účastník k řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 581/05. Současně požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad podání, ne kratší než 60 - 90 dnů.

Ústavní soud posoudil předmětné podání následovně:

Ústavní stížnost stěžovatele nezl. D. Ch. směřovala v první řadě proti postupu Ústavního soudu ve věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 624/05. V tomto případě má jeho podání charakter nového návrhu, a proto bylo na místě jeho posouzení jako nové ústavní stížnosti, i když tuto skutečnost stěžovatel v podání ze dne 12. 4. 2006 výslovně popřel. Ústavní soud ho sice ve smyslu § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu vyzval k odstranění vad podání; bez ohledu na to, že vady podání nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 citovaného zákona a se svou ustálenou rozhodovací praxí dospěl k závěru, že ústavní stížnost mající v podstatě charakter opravného prostředku (odvolání) a směřující proti usnesení, jímž byla dřívější ústavní stížnost odmítnuta, není přípustná. Za této situace proto ústavní stížnost směřující proti usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 624/05 ze dne 16. 1. 2006 podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako návrh nepřípustný odmítl.

Pokud jde o druhý návrh stěžovatele nezl. D. Ch. na připojení se k řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 581/05 (stížnost stěžovatele Ing. P. Ch. proti stejným rozhodnutím jako v případě ústavní stížnosti sp. zn. II. ÚS 624/05), Ústavní soud konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu se lze jako vedlejší účastník připojit k řízení v téže věci v případě, že Ústavní soud v této věci jedná. Řízení o ústavní stížnosti sp. zn. III. ÚS 581/05 však bylo skončeno usnesením Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2006, které bylo doručeno stěžovateli dne 14. 2. 2006. Následně ještě téhož dne - 14. 2. 2006 - stěžovatel podal tuto ústavní stížnost. Vzhledem k tomu, že řízení o ústavní stížnosti sp. zn. III. ÚS 581/05 bylo pravomocně skončeno, nelze se již k takové věci připojit jako vedlejší účastník. Ústavní soud proto návrh na připojení se k řízení o ústavní stížnosti sp. zn. III. ÚS 581/05 podle § 43 odst. 1 písm. e) citovaného zákona jako návrh nepřípustný odmítl.

Spolu s připojením se k řízení o ústavní stížnosti sp. zn. III. ÚS 581/05 navrhl ještě stěžovatel vyloučení jeho věci k samostatnému projednání a rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že návrh na připojení se k řízení byl jako nepřípustný odmítnut, nelze projednávat návrh na vyloučení věci stěžovatele D. Ch. k samostatnému projednání a rozhodnutí a rozhodnout o něm.

V doplnění ústavní stížnosti ze dne 12. 4. 2006 žádal stěžovatel prodloužení lhůty k odstranění vad podání v souvislosti s návrhem na připojení se k řízení o ústavní stížnosti sp. zn. III. ÚS 581/05. Touto žádostí se již Ústavní soud - vzhledem k výše uvedenému rozhodnutí - nezabýval.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. června 2006

Vojen Güttler

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru