Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 7/94Usnesení ÚS ze dne 04.05.1994

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1994:1.US.7.94
Datum podání10.01.1994

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 7/94 ze dne 4. 5. 1994

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. I. ÚS 7/94

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele K. R., o ústavní stížnosti na usnesení Nejvyššího soudu ČR,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém návrhu požadoval přezkoumání a zrušení usneseni Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 1 Tvn 359/93, dle něhož důvody vazby stěžovatele trvají s tím, že toto usnesení je v rozporu se současnou novelou trestního řádu.

Po přezkoumání stížnosti dospěl soud k závěru, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon o Ústavním soudu č. 182/93 Sb. stanoví.

Navrhovatel nebyl zastoupen advokátem, komerčním právníkem ani notářem (§ 30 cit. zák.). Z návrhu nebylo zcela patrno, které konkrétní věci se týká a co sleduje, neobsahoval vylíčení všech rozhodujících skutečností, ani označení důkazů, kterých se navrhovatel dovolává a dále chyběl i dostatečný počet stejnopisů návrhu (§ 34 cit. zák.). K ústavní stížnosti dále nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 cit. zák.).

Na základě těchto skutečností soud o tomto navrhovatele vyrozuměl a určil mu lhůtu 30 dnů ode dne doručení k odstranění nedostatků návrhu zároveň s poučením o všech jeho náležitostech dle ústavního zákona.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady návrhu neodstranil, avšak požádal (s ohledem na to, že změnil místo výkonu vazby) o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků. Na základě této žádosti soud navrhovateli lhůtu k odstranění nedostatků prodloužil, a to v trvání 20 dnů ode dne doručení přípisu.

Vzhledem k tomu, že ani po uplynutí této další lhůty navrhovatel vady návrhu neodstranil, dospěl soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 93 odst. 1 písm. a) zák. o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 1994

Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru