Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 694/02Usnesení ÚS ze dne 12.03.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
soudce/podjatost
EcliECLI:CZ:US:2003:1.US.694.02
Datum podání02.12.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 14, § 132


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 694/02 ze dne 12. 3. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. L., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 10. 2002, čj. 25 Cdo 1858/2002 - 102, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2002, čj. 54 Co 132/2002 - 93, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. 2. 2002, čj. 25 C 498/99 - 85,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 30. 11. 2002, doručeným Ústavnímu soudu dne 2. 12. 2002, napadl stěžovatel usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 10. 2002, čj. 25 Cdo 1858/2002 - 102, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2002, čj. 54 Co 132/2002 - 93, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. 2. 2002, čj. 25 C 498/99 - 85, a požadoval jejich zrušení.

Ústavní soud vyzval stěžovatele přípisem ze dne 12. 12. 2002, který stěžovatel obdržel dne 18. 12. 2002, k odstranění vad jeho podání tak, aby splňovalo požadavky, které na ústavní stížnost klade zejména ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Upozornil jej, že pokud ve lhůtě 15 dnů od doručení uvedené výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatele také vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, a upozornil ho, že na rozdíl od obecných soudů advokáta neustanovuje. Povinné zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem vyžaduje ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Na výzvu reagoval stěžovatel dopisem ze dne 7. 1. 2003, ve kterém požadoval upřesnění výzvy, protože k Ústavnímu soudu podával současně dvě podání s tím, že se domnívá, že jeho podání "jsou absolutně právně způsobilá a dokonalá".

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel nedoložil, že je v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, byl opětovně vyzván, aby v dodatečné lhůtě 30 dnů prokázal skutečnost, že je řádně advokátem zastoupen a předložil jeho plnou moc. Stěžovatel byl zároveň informován o tom, že v případě, kdy by mu právní pomoc jím konkrétně zvoleným advokátem byla odmítnuta, může požádat Českou advokátní komoru, aby mu advokáta určila. Stěžovatel ovšem ani v uvedené dodatečné lhůtě zastoupení advokátem nedoložil.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. března 2003

JUDr. František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu

:

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru