Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 693/01Usnesení ÚS ze dne 14.02.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2002:1.US.693.01
Datum podání04.12.2001
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 693/01 ze dne 14. 2. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele E. B., zastoupeného advokátem Mgr. P. K., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.11. 1999, sp. zn. 46 T 10/99, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ův odnění:

Stěžovatel ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 4. 12. 2001 brojí proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí. Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 cit. zákona). K ústavní stížnosti nebyla ve smyslu ustanovení § 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (75 odst. 1 cit. zákona).

Dne 20. 12. 2001 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy. V mezidobí byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatele o prodloužení lhůty, a to na základě doporučení České advokátní komory, jež mu pro zajištění právní služby určila advokáta Mgr. P. K. Ústavní soud žádosti stěžovatele vyhověl a opakovaně jej poučil, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní shora uváděné vady v dodatečné lhů

tě 10 dnů od doručení této výzvy. Tato nová výzva byla stěžovateli doručena dne 28. 1. 2002. Totožná výzva byla doručena na vědomí i určenému advokátu Mgr. P. K. dne 30. 1. 2002.

Ve stanovené lhůtě však vada ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu odstraněna nebyla.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. února 2002

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru