Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 684/15 #1Usnesení ÚS ze dne 29.04.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelOBEC / ZASTUPITELSTVO OBCE - Statutární město Brno
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
SOUD - MS Brno
Soudce zpravodajTomková Milada
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:1.US.684.15.1
Datum podání06.03.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 684/15 ze dne 29. 4. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti Statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, zastoupeného JUDr. Vladimírou Odehnalovou, advokátkou se sídlem Masarykova 398/2, 602 00 Brno, proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 11. 2014 č. j. 19 Co 55/2014-80 a proti výroku III. rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 27. 3. 2013 č. j. 239 C 208/2011-47, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou dne 6. 3. 2015 se stěžovatel domáhal zrušení nákladových výroků v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť se domníval, že jimi došlo k porušení jeho práv garantovaných čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Jak vyplynulo z ústavní stížnosti a vyžádaného spisu, Městský soud v Brně rozsudkem č. j. 239 C 208/2011-47 ze dne 27. 3. 2013 rozhodl, že je stěžovatel povinen zaplatit žalobci částku 745 Kč s příslušenstvím (výrok I.), zamítl žalobu v části, v níž se žalobce domáhal zaplacení úroků z prodlení od 18. 10. 2011 do 17. 7. 2012 (výrok II.), a uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci částku 7 897 Kč jako náhradu nákladů řízení (výrok III.). Účastníci řízení byli poučeni, že v souladu s § 202 odst. 2 občanského soudního řádu není odvolání přípustné. Dne 14. 6. 2013 vydal Městský soud v Brně doplňující rozsudek č. j. 239 C 208/2011-60, jímž rozsudek ze dne 27. 3. 2013 doplnil o výrok, kterým stanovil, že povinnost stěžovatele uhradit žalobci částku 745 Kč je vázána na odevzdání blíže specifikovaných nemovitostí. Účastníci řízení byli poučeni, že proti tomuto rozsudku odvolání podat lze.

Stěžovatel proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 239 C 208/2011-47 (včetně doplňujícího rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 239 C 208/2011-60) podal odvolání. Krajský soud v Brně však usnesením č. j. 19 Co 55/2014-80 ze dne 19. 11. 2014 toto odvolání odmítl pro nepřípustnost (výrok I.) a rozhodl, že je stěžovatel povinen zaplatit žalobci 968 Kč jako náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Stěžovatel následně podal ústavní stížnost, v níž soudům vyčítá, že při rozhodování o nákladech řízení nepřistoupily k aplikaci § 150 občanského soudního řádu.

Dříve než Ústavní soud přikročí k věcnému přezkumu napadených rozhodnutí, vždy zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje všechny podmínky kladené na ni zákonem o Ústavním soudu, tedy mimo jiné též to, zda byla podána včas.

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytoval.

Z vyžádaného spisu Městského soudu v Brně Ústavní soud zjistil, že rozsudek Městského soudu v Brně č. j. 239 C 208/2011-47 byl advokátce stěžovatele doručen do datové schránky dne 25. 4. 2013. Doplňující rozsudek Městského soudu v Brně č. j. 239 C 208/2011-60 byl advokátce stěžovatele doručen dne 2. 7. 2013. Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 19 Co 55/2014-80 bylo advokátce stěžovatele doručeno dne 19. 12. 2014.

Jestliže bylo usnesení odvolacího soudu advokátce stěžovatele doručeno dne 19. 12. 2014, uplynula lhůta k podání ústavní stížnosti nejpozději dne 19. 2. 2015 (čtvrtek). Projednávaná ústavní stížnost však byla podána až dne 6. 3. 2015, a Ústavní soud ji proto musel pro nedodržení lhůty odmítnout.

Ústavní soud podotýká, že za těchto okolností považoval za nadbytečné zabývat se tím, zda ve vztahu k rozsudku nalézacího soudu neuplynula předmětná lhůta ještě dříve s ohledem na nepřípustnost stěžovatelem podaného odvolání, stejně jako i s ohledem na rozporná poučení, kterých se účastníkům řízení ze strany městského soudu v tomto směru dostalo.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavní soud ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2015

Milada Tomková v. r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru