Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 634/13 #1Nález ÚS ze dne 15.05.2013Organizace pohybu písemností uvnitř soudu

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /soudní rozhodnutí/náležité odůvodnění
právo na soudní a jinou právní ochranu /soudní rozhodnutí/doručování
Věcný rejstříkodůvodnění
Doručování
Podání
spis
Rozsudek
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 85/69 SbNU 369
EcliECLI:CZ:US:2013:1.US.634.13.1
Datum vyhlášení20.05.2013
Datum podání15.02.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 202 odst.2, § 157 odst.2, § 153 odst.1


přidejte vlastní popisek
I. ÚS 634/13

Ústavněprávní aspekt organizace pohybu písemností uvnitř soudu

ABSTRAKT

Analytická právní věta

Pohyb písemností uvnitř soudu musí být organizován tak, aby nedošlo k odepření práva účastníka řízení na přístup k soudu zaručeného čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR, čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Návrh a řízení před Ústavním soudem

Na návrh stěžovatelky GRATO, spol. s r. o., zrušil I. senát Ústavního soudu nálezem ze dne 15. 5. 2013 v řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. listopadu 2012 č. j. 116 EC 574/2009-53 pro rozpor s čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR, čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o lidských právech a základních svobodách.

Narativní část

Okresní soud zamítl žalobu stěžovatelky a rozhodl o nákladech řízení. Stěžovatelka namítala, že soud při svém rozhodování dne 19. listopadu 2012 nezohlednil obsah jejího doplňujícího podání doručeného (již) dne 14. listopadu 2012 do datové schránky soudu. V písemném odůvodnění rozsudku soud uvedl, že doplňující podání stěžovatelky nebylo k jednání dne 19. listopadu 2012 obsaženo ve spisu a z důvodu jeho pozdějšího zařazení do spisu k němu nemohlo být přihlíženo.

Odůvodnění nálezu Ústavního soudu

Ústavní soud ve své rozhodovací praxi (v ústavní stížností předestřených souvislostech) opakovaně konstatoval, že z pohledu práva na spravedlivý proces musí být pohyb písemností uvnitř soudu organizován tak, aby nedošlo k odepření práva na přístup k soudu (srov. nálezy sp. zn. IV. ÚS 2040/12 a IV. ÚS 518/10).

Ústavní soud uvedl, že výše uvedený závěr v plném rozsahu dopadá na nyní posuzovaný případ stěžovatelky. Předmětné podání, v němž stěžovatelka doplnila, resp. soudu předestřela svá skutková tvrzení, se do dispozice ve věci rozhodující soudkyně dostalo až po vyhlášení rozsudku, jímž je soud vázán (§ 156 odst. 3 o. s. ř.). V právním státě ovšem není přijatelné vykládat skutečnost, vzešlou z organizace pohybu písemností uvnitř soudu, tím způsobem, aby pro stěžovatelku mohla znamenat (sama o sobě) neúspěch v soudním sporu.

Z výše uvedených důvodů Ústavní soud napadený rozsudek okresního soudu zrušil pro rozpor s čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR, čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy.

Soudcem zpravodajem v dané věci byl Pavel Holländer. Žádný soudce neuplatnil odlišné stanovisko.

I.ÚS 634/13 ze dne 15. 5. 2013

N 85/69 SbNU 369

Organizace pohybu písemností uvnitř soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Vojena Güttlera a Pavla Holländera - ze dne 15. května 2013 sp. zn. I. ÚS 634/13 ve věci ústavní stížnosti GRATO, spol. s r. o., IČ: 41033281, se sídlem Palackého 796/57a, 353 01 Mariánské Lázně, zastoupené Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou, se sídlem Janáčkovo nábř. 39/51, 150 00 Praha 5, proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. listopadu 2012 č. j. 116 EC 574/2009-53, kterým byla zamítnuta stěžovatelčina žaloba v tzv. bagatelní věci, za účasti Okresního soudu v Ostravě jako účastníka řízení.

Rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. listopadu 2012 č. j. 116 EC 574/2009-53 se zrušuje.

Odůvodnění:

Formálně bezvadnou ústavní stížností [§ 30 odst. 1, § 34, § 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 a 6, § 75 odst. 1 a contrario zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů] stěžovatelka napadla v záhlaví označené rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě a tvrdila, že jím došlo k zásahu do jejích ústavně zaručených práv zakotvených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Obecnému soudu pod aspektem práva na spravedlivý proces vytkla, že při svém meritorním rozhodování dne 19. listopadu 2012 nezohlednil obsah jejího podání, jemu doručeného (již) dne 14. listopadu 2012. V důsledku tohoto zkrácení na svých právech se stěžovatelka domáhala, aby Ústavní soud napadený rozsudek nálezem zrušil.

Okresní soud v Ostravě jako účastník řízení ve vyjádření k ústavní stížnosti, aniž by učinil jakýkoliv návrh na výrok rozhodnutí Ústavního soudu, pouze odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí a konstatoval, že nabylo 18. prosince 2012 právní moci a je závazné.

Za účelem posouzení opodstatněnosti tvrzení obsaženého v ústavní stížnosti si Ústavní soud vyžádal spis Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 116 EC 574/2009. Z jeho obsahu zjistil, že do datové schránky tamního soudu bylo skutečně dne 14. listopadu 2012 doručeno podání stěžovatelky datované dnem 8. listopadu 2012, přičemž ta v něm své původní podání v rozsahu skutkových tvrzení doplnila a přičinila omluvu z nařízeného jednání soudu. Po tomto jednání, konaném dne 19. listopadu 2012, vydal Okresní soud v Ostravě ústavní stížností napadený rozsudek, jímž žalobu stěžovatelky zamítl a rozhodl o nákladech řízení.

V následném písemném odůvodnění rozsudku potom uvedl, že doplňující podání stěžovatelky ze dne 8. listopadu 2012, doručené soudu 14. listopadu 2012, nebylo k jednání dne 19. listopadu 2012 obsaženo ve spisu, pročež k němu nemohlo být přihlíženo, a že uznal důvodnost námitek opatrovníka žalovaného o nedostatečnosti skutkových tvrzení stěžovatelky o důvodech uplatňovaného nároku s tím, že dle jeho názoru není nutno vyzývat ji, když je právně zastoupena, k odstranění neurčitosti žaloby v bagatelní věci. Soud zdůraznil, že pozdější zařazení doplnění tvrzení stěžovatelky do spisového materiálu až po vyhlášení rozsudku "neměla soudkyně možnosti ovlivnit", přičemž "k doplňujícím tvrzením v době po vyhlášení rozsudku tak již nebylo možno přihlédnout".

Z pohledu práva na spravedlivý proces Ústavnísoud ve své rozhodovací praxi (v ústavní stížností předestřených souvislostech) opakovaně konstatoval, že pohyb písemností uvnitř soudu musí být organizován tak, aby nedošlo k odepření práva na přístup k soudu zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod [srov. nálezy sp. zn. IV. ÚS 2040/12 ze dne 12. 12. 2012 (N 203/67 SbNU 599) a IV. ÚS 518/10 ze dne 23. 11. 2010 (N 233/59 SbNU 375)].

Uvedený závěr je významný potud, že na nyní posuzovaný případ stěžovatelky v plném rozsahu dopadá.

Předmětné podání, v němž stěžovatelka doplnila, resp.soudu předestřela svá skutková tvrzení, se do dispozice ve věci rozhodující soudkyně (dle jejího tvrzení) dostalo až po vyhlášení rozsudku, jímž je soud vázán (§ 156 odst. 3 o. s. ř.). V právním státě ovšem není přijatelné tuto skutečnost, vzešlou z organizace pohybu písemností uvnitř soudu, vykládat tím způsobem, aby pro stěžovatelku mohla znamenat (sama o sobě) neúspěch v soudním sporu.

Nutným důsledkem toho, že nápravu uvedeného deficitu nebylo lze zjednat jinak (§ 202 odst. 2 o. s. ř.), posléze je, že Ústavnísoud rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. listopadu 2012 č. j. 116 EC 574/2009-53 pro rozpor s čl. 1 odst. 1 Ústavy, čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod zrušil [§ 82 odst. 1 a odst. 3 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu].

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru