Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 622/06Usnesení ÚS ze dne 22.01.2007

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstříkpoučení
EcliECLI:CZ:US:2007:1.US.622.06
Datum podání18.09.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 118a


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 622/06 ze dne 22. 1. 2007

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. J., zastoupeného JUDr. Luďkem Pilným, advokátem se sídlem Praha 9 - Vinoř, Na Rampách 743/3, PSČ: 190 17, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2006, čj. 29 Co 473/2005 - 197, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 11. 11. 2004, čj. 16 P 135/2000 - 169a, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel svou ústavní stížností ze dne 15. 9. 2006, doručenou Ústavnímu soudu prostřednictvím faxu dne 18. září 2006 a doplněnou originálem podaným k poštovní přepravě téhož dne, navrhl zrušení shora uvedených rozhodnutí obecných soudů.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Tato lhůta počíná dnem následujícím po doručení rozhodnutí, přičemž za poslední procesní prostředek se považuje řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

V daném případě je rozhodnutím o posledním procesním prostředku rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2006, čj. 29 Co 473/2005 - 197, který byl stěžovateli doručen náhradně uplynutím desetidenní lhůty od jeho uložení, ke kterému došlo dne 22. 6. 2006, podle § 50c odst. 4 OSŘ. Tato lhůta uplynula v pondělí 3. 7. 2006 (poslední den lhůty připadl na neděli 2. 7. 2006). Lhůta 60 dnů pro podání ústavní stížnosti skončila v pátek 1. 9. 2006. Pokud stěžovatel podal svou ústavní stížnost dne 18. září 2006, učinil tak opožděně.

Protože nebyly splněny formální předpoklady k projednání ústavní stížnosti, nemohl se Ústavní soud zabývat jejím obsahem. S odkazem na výše uvedené Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout jako návrh podaný po lhůtě [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2007

František Duchoň

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru