Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 61/96Usnesení ÚS ze dne 13.05.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení /žádný trestný čin a trest bez (předchozího) zákona
zrušení právního předpisu (fyzic... více
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.61.96
Datum podání26.02.1996

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 61/96 ze dne 13. 5. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 61/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Paulem v právní věci stěžovatele J.B., zastoupeného advokátem JUDr. Z.K., o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 11. 1995, čj. 9 To 494/95 - 186,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá

Odůvodnění:

Stěžovatel podal svůj návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem svým podáním ze dne 23. 2. 1996 označeným jako ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 11. 1995, sp. zn. 9 To 494/95, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Kladně, sp. zn. 1 T 34/95, jímž byl uznán vinným trestným činem podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a) a odst. 2 trestního zákona a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců a peněžitému trestu Kč 5 000,--.

Porušení svých ústavních práv spatřuje v tom, že byla porušena jeho práva na spravedlivý proces, příp. že byla porušena rovnost účastníků řízení, ale zejména skutečnost, že bylo porušeno jeho základní právo uvedené v čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Na základě tohoto článku pak navrhl, aby byla zrušena některá ustanovení trestního zákona a dalších právních předpisů.

Plénum Ústavního soudu ČR projednalo tento posledně uvedený návrh dne 18. 3. 1997, sp. zn. P1. ÚS 39/96, a dospělo k závěru, že je nutno tento návrh na zrušení právních předpisů odmítnout.

1

Konstatovalo přitom, že návrh stěžovatele na zrušení uvedených právních předpisů byl sice podán spolu s ústavní stížností podle ustanovení § 74 citovaného zákona, ale pokládalo za rozhodující, že ústavní stížnost nebyla podána v předepsané šedesátidenní lhůtě od právní moci napadeného usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 11. 1995 ve smyslu § 72 odst. 2 citovaného zákona.

Na základě uvedeného právního názoru nebylo možno přistoupit ani k projednávání ústavní stížnosti asoudce zpravodaj proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků svým usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,byl nucen návrh

odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. května 1997JUDr. Vladimír Paul soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru