Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 56/03Usnesení ÚS ze dne 14.05.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo podílet se na správě věcí veřejných /volební a hlasovací právo
Věcný rejstříkvolby/do zastupitelstev krajů
volby/do zastupitelstev obcí
EcliECLI:CZ:US:2003:1.US.56.03
Datum podání27.01.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 21, čl. 22

491/2001 Sb., § 23


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 56/03 ze dne 14. 5. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele R. H., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 11. 2002, č.j. 34 Nc 9085/2002-44, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 27. 1. 2003 doručena ústavní stížnost stěžovatele R. H. proti v záhlaví označenému rozhodnutí obecného soudu.

Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 cit. zákona).

Dne 26. 2. 2003 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy. Dne 31. 3. 2003 obdržel Ústavní soud žádost stěžovatele o prodloužení dané lhůty. Ústavní soud dne 23. 4. 2003 jeho žádosti vyhověl a opakovaně stěžovatele poučil o tom, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraění shora uváděné vady v dodatečné lhůtě 8 dnů od doručení této výzvy. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 30. 4. 2003.

Dne 12. 5. 2003 - tedy až po uplynutí dodatečné soudcovské lhůty stanovené stěžovateli pro odstranění vad - byl Ústavnímu soudu doručen text ústavní stížnosti s údajem v rubrice: zastoupen Mgr. J. H., na základě určení ČAK dle § 18 z.č. 85/1996 Sb.

S ohledem na ustálenou judikaturu Ústavní soud konstatuje, že určení advokáta advokátní komorou právní vztah zastoupení bez dalšího nezakládá (srov. např. nepublikované usnesení sp. zn. II. ÚS 686/01 ze dne 29. 1. 2002). Právní vztah zastoupení je založen pouze smlouvou o zastoupení, dokladem o níž je pro třetí osoby plná moc. Určení advokáta advokátní komorou stanoví advokátovi jen kontraktační povinnost smlouvu o zastoupení uzavřít, jestliže nejsou dány důvody odmítnutí poskytnutí právních služeb (srov. Filip J., Holländer P., Šimíček V. Zákon o Ústavním soudu, Komentář, 1. vydání, Praha C.H.Beck, 2001, str. 107).

Stěžovatel však Ústavnímu soudu ve stanovené lhůtě (ani ke dni vyhotovení tohoto usnesení) plnou moc advokáta ani jiný doklad o tom, že určený advokát v řízení před Ústavním soudem zmocnění přijímá, nedoložil.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Stěžovatel - byť byl opakovaně poučen o příslušných zákonných následcích - vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. května 2003

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru