Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 55/20 #1Usnesení ÚS ze dne 15.01.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:1.US.55.20.1
Datum podání07.01.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 55/20 ze dne 15. 1. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu Bc. Ladislava Regnarda a Terezie Regnardové, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. listopadu 2019, č. j. 4 Afs 363/2019-41, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé svým podáním brojí proti usnesení Nejvyššího správního soudu, jímž bylo pro neuhrazení soudního poplatku zastaveno řízení o kasační stížnosti navrhovatele. Z napadeného usnesení se podává, že navrhovatelka nebyla v uvedené věci účastna řízení před Nejvyšším správním soudem.

Podání není řádným návrhem na zahájení řízení před Ústavním soudem, trpí-li řadou procesních a obsahových nedostatků a nesplňuje ani náležitosti stanovené v § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Přestože byl navrhovatel Ústavním soudem v minulosti opakovaně vyzván k odstranění vad svých návrhů a byl poučen o nezbytnosti právního zastoupení před Ústavním soudem, včetně možnosti návrh odmítnout bez věcného projednání, nebudou-li vady podání odstraněny, nesplňuje jeho podání tyto požadavky ani nyní. Ústavní soud nemá pochybnost, že navrhovatel již byl řádně seznámen se zákonnými požadavky na zahájení řízení před Ústavním soudem, považuje další poučování za neefektivní, a proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh navrhovatele odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je oprávněn podat ústavní stížnost ten, kdo tvrdí, že v řízení, jehož byl účastníkem, bylo rozhodnutím nebo jiným zásahem orgán veřejné moci zasaženo do jeho práv. Jak výše uvedeno, navrhovatelka nebyla účastnicí řízení před Nejvyšším správním soudem a jeho rozhodnutí není možné považovat ani za jiný zásah orgánu veřejné moci, a proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh navrhovatelky odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2020

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru