Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 532/99Usnesení ÚS ze dne 13.12.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkadvokát/odměna
Výkon rozhodnutí
EcliECLI:CZ:US:1999:1.US.532.99
Datum podání29.10.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

128/1990 Sb., § 21 odst.1

141/1961 Sb., § 35


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 532/99 ze dne 13. 12. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 532/99

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele F. Š., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel svým podáním ze dne 27. 10. 1999, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 29. 10. 1999, napadl rozhodnutí Okresního soudu v Kladně, sp. zn. 1 T 151/96, E 168/98, a rozhodnutí Krajského soudu v Praze, sp. zn. 24 Co 633/99.

Po přezkoumání návrhu Ústavní soud zjistil, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Navrhovatel neuvedl, které jeho základní právo nebo svoboda byly postupem soudu porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), nebylo z něho patrno, čeho se navrhovatel domáhá, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatel dovolává (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 cit. zák.), nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku a navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.).

Na základě shora uvedených skutečností byl navrhovatel přípisem ze dne 11. 11. 1999 vyzván Ústavním soudem, aby výše uvedené nedostatky podání odstranil a současně mu byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 20 dnů ode dne doručení výzvy navrhovateli.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu neodstranil, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 13. prosince 1999

Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru