Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 522/03Usnesení ÚS ze dne 13.10.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2003:1.US.522.03
Datum podání03.10.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 522/03 ze dne 13. 10. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl dne 13. října 2003 soudcem zpravodajem, JUDr. Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky M. V., proti rozsudku Okresního soudu v Děčíně ze dne 2. 7. 2003, č. j. 8 C 31/2003 - 21,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka napadla ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 3. 10. 2003 v záhlaví citovaný rozsudek Okresního soudu v Děčíně, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatelky směřující ke zrušení rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu v Děčíně ze dne 4. 11. 2002, č. j. 1906/92 - OPÚ R 6551/02. Tímto rozhodnutím Okresní pozemkový úřad rozhodl, že stěžovatelka není vlastníkem nemovitostí nacházejících se v k. ú. L.

Stěžovatelka se domnívá, že její podání splňuje podmínky ust. § 75 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Průtahy spatřuje stěžovatelka v tom, že žádost o vrácení pozemků podala dne 23. 12. 1992 a k rozhodnutí o vlastnictví došlo až dne 4. 11. 2002. Proto žádá, aby Ústavní soud nálezem napadený rozsudek Okresního soudu v Děčíně zrušil.

Ústavní soud neodmítne přijetí ústavní stížnosti, i když není splněna podmínka podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jestliže v řízení o podaném opravném prostředku podle odst. 1 dochází ke značným průtahům, z nichž stěžovateli vzniká nebo může vzniknout vážná a neodvratitelná újma (§ 75 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu). Toto ustanovení představuje významnou ochranu před nečinností orgánů, které mají rozhodovat o opravném prostředku ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Podmínkou přípustnosti ústavní stížnosti dle § 75 odst. 2 písm. b) je skutečnost, že stěžovatel podal příslušný opravný prostředek k ochraně svého práva a v řízení o něm dochází k průtahům.

Stěžovatelka ve svém podání upozorňuje, že nepodala proti v záhlaví citovanému rozsudku odvolání. Toto bylo potvrzeno i ve sdělení Okresního soudu v Děčíně, takže napadený rozsudek nabyl právní moci dne 22. 8. 2003. Pokud stěžovatelka namítá značné průtahy v řízení, Ústavní soud dospěl k závěru, že ve smyslu ustanovení § 75 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu nejde o průtahy v řízení, neboť to již bylo pravomocně ukončeno, a proto nelze s namítaným tvrzením stěžovatelky souhlasit.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Vzhledem k nepřípustnosti ústavní stížnosti nevyzýval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad jejího podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. října 2003

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru