Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 519/98Usnesení ÚS ze dne 09.02.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdružstvo/zemědělské
EcliECLI:CZ:US:1999:1.US.519.98
Datum podání14.12.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

42/1992 Sb., čl.

99/1963 Sb., § 120 odst.1, § 132


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 519/98 ze dne 9. 2. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 519/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele M. Ch., o ústavní stížnosti na postup soudů ve věci přezkumu schváleného transformačního projektu, resp. ve věci, týkající se majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělském družstvu, takto,

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel si ve svém návrhu stěžuje na postup soudů při projednávání jeho věci, týkající se majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělském družstvu. Po přezkoumání návrhu dospěl Ústavní soud k závěru, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví.

Navrhovatel neuvedl, které jeho základní právo nebo svoboda byly postupem soudu porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), v návrhu nebyly označeny důkazy, jichž se navrhovatel dovolává, nebylo zřejmé, čeho se navrhovatel domáhá a návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu stejnopisů (§ 34 cit. zák.). Navrhovatel dále nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.) a nepředložil doklad

1

I. ÚS 519/98

o doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Na základě uvedených skutečností soud navrhovatele o vadách návrhu vyrozuměl a stanovil mu lhůtu k jejich odstranění.

Navrhovatel ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu neodstranil a požádal Ústavní soud o prodloužení lhůty.

Třebaže navrhovatel nepředložil doklad o doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, z listinných příloh zaslaných v souvislosti s návrhem vyplývá, že stížnost nebyla podána v zákonem stanovené lhůtě (§ 72 odst. 2 ve vazbě na § 75 odst. 1 cit. zák.). Z tohoto důvodu považoval Ústavní soud za irelevantní dále navrhovateli prodlužovat lhůtu.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že návrh byl podán zjevně po lhůtě stanovené pro jeho podání citovaným zákonem, dospěl Ústavnísoud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: , Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 9. února 1999

JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc. soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru