Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 495/04Usnesení ÚS ze dne 04.10.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2004:1.US.495.04
Datum podání12.08.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 158 odst.3, § 107, § 33

2/1993 Sb., čl. 40 odst.3


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 495/04 ze dne 4. 10. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. V., proti rozsudku Okresního soudu Plzeň - město ze dne 16. 6. 2003, sp. zn. 4 T 27/2002, a proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 8 To 692/2003, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 12. 8. 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání V. V. (dále jen "stěžovatel"), kterým se domáhal zrušení shora uvedeného rozsudku Okresního soudu Plzeň - město a usnesení Krajského soudu v Plzni a vrácení věci Okresnímu soudu Plzeň - město k novému projednání. Dále žádal, aby Ústavní soud nařídil Krajskému soudu v Plzni pravomocně ukončit řízení o nároku na bezplatnou obhajobu před rozhodnutím ve věci samé. Toto podání stěžovatel podal dne 22. 7. 2004 prostřednictvím Okresního soudu Plzeň - město.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti podle § 30, § 31, § 34 odst. 2 a § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad jeho podání tak, aby splňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva obsahovala poučení, že návrh ústavní stížnosti bude podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut, pokud stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstraní vytýkané vady. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 26. 8. 2004.

Stěžovatel reagoval na výzvu sdělením ze dne 1. 9. 2004, v němž uvedl, že mu byl Českou advokátní komorou určen advokát JUDr. Z. V., za účelem posouzení podmínek ústavní stížnosti. Určený advokát mu sdělil, že ústavní stížnost je nepřípustná, protože dosud neskončilo řízení o dovolání. Navíc, s ohledem na předložené listiny, je tento advokát toho názoru, že řízení o dovolání nebylo z důvodu procesních nedostatků ani řádně zahájeno. Proto stěžovatel požádal Ústavní soud o přerušení řízení o ústavní stížnosti do doby, než bude vyřešena otázka dovolání.

Z přiloženého sdělení vyplývá, že advokát JUDr. Z. V. byl stěžovateli určen pouze pro posouzení podmínek pro podání ústavní stížnosti. Po právním posouzení věci neshledal důvody pro podání dovolání ani ústavní stížnosti.

Ústavní soud zjišťuje, že soudcovská lhůta, určená k odstranění vad návrhu na zahájení řízení, marně uplynula dne 27. 9. 2004. Výše uvedené sdělení stěžovatele není možno považovat za odstranění vad podání vytýkané uvedenou výzvou, neboť stěžovatel nesplnil jednu ze základních podmínek pro podání ústavní stížnosti, a to povinné zastoupení advokátem. Povinnost právního zastoupení se týká celého řízení před Ústavním soudem, to znamená, že musí být splněna již v době podání návrhu.

Výzvou vytýkané vady návrhu na zahájení řízení nebyly odstraněny ani do dnešního dne, proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, usnesením návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. října 2004

JUDr. František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru