Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 49/04Usnesení ÚS ze dne 10.02.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2004:1.US.49.04
Datum podání27.01.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 132


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 49/04 ze dne 10. 2. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 10. února 2004 soudkyní JUDr. Eliškou Wagnerovou, Ph.D. ve věci ústavní stížnosti J. B., proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. 8 C 27/98, a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 9. 2002, sp. zn. 25 Co 121/2002,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se podáním formálně označeným jako dovolání k Ústavnímu soudu domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů.

Jak Ústavní soud dotazem u Okresního soudu v Hradci Králové zjistil, podal stěžovatel v dané věci dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, o němž bylo rozhodnuto usnesením ze dne 30. 10. 2003 tak, že bylo odmítnuto pro nepřípustnost podle ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Toto usnesení bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 24. 11. 2003, což má Ústavní soud za prokázáno z kopie dodejky zaslané Okresním soudem v Hradci Králové.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná běžet dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), tj. v tomto případě dnem doručení usnesení Nejvyššího soudu ČR. Tato lhůta proto uplynula dne 22. 1. 2004. Jestliže stěžovatel předal podání k poštovní přepravě dne 26. 1. 2004, nezbývá Ústavnímu soudu než konstatovat, že lhůta k podání ústavní stížnosti nebyla dodržena.

Za této situace soudce zpravodaj nevyzýval stěžovatele k odstranění formálních (například absence zastoupení advokátem v řízení o ústavní stížnosti) a obsahových vad návrhu.

Proto vzhledem k výše uvedeným skutečnostemsoudce zpravodaj podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost jako návrh podaný po lhůtě stanovené tímto zákonem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. února 2004

Eliška Wagnerová, v. r.soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru