Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 489/02Usnesení ÚS ze dne 27.12.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2002:1.US.489.02
Datum podání06.08.2002

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 489/02 ze dne 27. 12. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 489/02

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci návrhu navrhovatelky L. B., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 6. 8. 2002 podání, ve kterém navrhovatelka zejména uvedla, že se dozvěděla, že "dle nálezu Ústavního soudu má nárok odstoupit jako zákazník od smlouvy" a brojila proti postupu a rozhodnutím obecného soudu v občanskoprávní věci, ve které byla účastníkem řízení. K podání byla přiložena dvě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci (sp. zn. 29 Co 271/2002, a sp. zn. 29 Co 42/2002).

Předmětný návrh postrádal základní formální a obsahové náležitosti, kladené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, na ústavní stížnost. Ústavní soud proto navrhovatelku podrobně o veškerých nutných náležitostech ústavní stížnosti poučil a vyzval ji, aby ve stanovené lhůtě vytknuté nedostatky odstranila.

Doporučený dopis ze dne 22. 8. 2002, obsahující uvedené poučení a výzvu, aby nedostatky svého návrhu odstranila ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení, převzala navrhovatelka dle doručenky dne 4. 9. 2002. Podáním ze dne 18. 9. 2002 požádala navrhovatelka, aby jí pro zastupování před Ústavním soudem byl přidělen advokát "na náklady státu". Ústavní soud navrhovatelku znovu poučil o možnosti obrátit se na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta, a opětovně jí stanovil lhůtu 30 dnů k nápravě nedostatků návrhu. Tento doporučený dopis navrhovatelka převzala dne 4. 10. 2002, do dnešního dne však vady jejího návrhu nebyly odstraněny.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 27. prosince 2002

Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru