Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 484/97Usnesení ÚS ze dne 29.01.1998Nepřípustnost ústavní stížnosti podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu (č.182/1993)

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/obvinění a stíhání
Věcný rejstříkdůkaz/nezákonný
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 7/10 SbNU 361
EcliECLI:CZ:US:1998:1.US.484.97
Datum podání23.12.1997
Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.6, § 89 odst.3

182/1993 Sb., § 75 odst.1


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 484/97 ze dne 29. 1. 1998

U 7/10 SbNU 361

Nepřípustnost ústavní stížnosti podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu (č.182/1993)

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J.B., zastoupeného advokátkou JUDr. M.H., proti zásahu policistů Okresního ředitelství Policie ČR v P., služby kriminální policie,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel v ústavní stížnosti uvedl, že jej dne 2. 3. 1997 zadrželi policisté a při následném výslechu jej fyzicky napadli a vyhrožovali mu. Doznání ke spáchání trestného činu krádeže, které pod nátlakem provedl, prý proto bylo vynuceno. Stejně vynuceno prý bylo i stěžovatelovo doznání následujícího dne, tedy 3. 3. 1997, neboť mu byli opět přítomni stejní policisté, kteří ho předtím fyzicky napadli.

V současné době je proti stěžovateli u Okresního soudu v P. vedeno pod sp. zn. 3 T 101/97 trestní řízení pro trestný čin krádeže. Proto se stěžovatel domáhá vydání nálezu, v němž by Ústavní soud vyslovil, že jednáním policistů ze dnů 2. 3. a 3. 3. 1997 "došlo k zásahu do ústavně zaručených základních práv a svobod stěžovatele. V důsledku toho nesmí být procesní úkon - výslech stěžovatele ze dne 3. 3. 1997 ve věci ČVS: OVV-140/97 ... - použit jako důkaz v řízení před soudem,..., neboť tento je absolutně neúčinný, neboť byl získán nezákonným donucením a hrozbou takového donucení."

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Podmínky tohoto ustanovení jsou v souzené věci splněny.

Stěžovatel namítl, že jeho výslech ve dnech 2. 3. a 3. 3. 1997 byl proveden pod nátlakem, a že je proto "absolutně neúčinný". To koresponduje s ustanovením § 89 odst. 3 trestního řádu, z něhož plyne, že důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být v řízení použit. Je však třeba uvážit, že výslech stěžovatele (obžalovaného) je pouze jedním z důkazů, které orgány činné v trestním řízení hodnotí a zejména teprve hodnotit budou. Trestní řízení má stupňovitou výstavbu a vrcholí řízením před soudem, kdy soud rozhoduje o vině a trestu obžalovanému. Proto také posouzení toho, zda byl v dané věci předmětný výslech proveden zákonným způsobem či nikoliv - a zda je tedy v trestním řízení použitelný - přísluší v současné době orgánům činným v trestním řízení (zejména soudu), které hodnotí "důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu" (§ 2 odst. 6 trestního řádu). Z toho vyplývá, že v konečné fázi je to soud, který má právo a povinnost vyhodnotit všechny provedené důkazy, na základě nichž učiní úsudek v otázce viny případného stěžovatele.

Je tedy zřejmé, že ústavní stížnost byla podána předčasně, tj. před vyčerpáním všech procesních prostředků ve smyslu citovaného ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. V této otázce spatřuje Ústavnísoud podstatu věci.

Protosoudce zpravodaj ústavní stížnost jako nepřípustný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [ustanovení § 43 odst. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. ledna 1998

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru