Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 48/97Usnesení ÚS ze dne 07.05.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení /žádný trestný čin a trest bez (předchozího) zákona
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.48.97
Datum podání11.02.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 48/97 ze dne 7. 5. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 48/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele S.B., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Okresního soudu Brno - venkov, sp. zn. PP 141/96, ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Brně, sp. zn. 7 To 607/96, takto:

Návrh seodmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem domáhal přezkoumání rozhodnutí Okresního soudu Brno - venkov, sp. zn. PP 141/96, ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Brně, sp. zn. 7 To 607/96, jimiž byla zamítnuta jeho žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody v trvání 7 let, který si odpykává pro trestný čin ublížení na zdraví. Navrhovatel nesouhlasí s názorem obou soudů, že v případě podmíněného propuštění není s ohledem na předchozí odsouzení záruka, že bude žít řádným životem. Soudy se dále také podle jeho názoru nezabývaly tou skutečností, že v případě podmíněného propuštění má navrhovatel zajištěno rodinné zázemí i zařazení do pracovního procesu.

1

I. ÚS 48/97

Po přezkoumání návrhu dospěl Ústavní soud k závěru, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon o Ústavním soudu, č. 182/1993 Sb., stanoví. Navrhovatel neuvedl, které jeho základní právo nebo svoboda byly postupem soudů porušeny [§ 72 odst. 1 písm. a) cit. zák.], z návrhu nebylo zcela patrno, čeho se navrhovatel domáhá a návrh také nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 cit. zák.). Dále k ústavní stížnosti nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 4 cit. zák.) a konečně navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.).

Ústavní soud navrhovatele na uvedené vady návrhu upozornil a stanovil mu lhůtu k jejich odstranění.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel uvedené nedostatky návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, dospěl Ústavnísoud k závěru, že jsou zde splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 7. května 1997JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru