Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 48/96Usnesení ÚS ze dne 25.06.1996

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:1.US.48.96
Datum podání13.02.1996

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 48/96 ze dne 25. 6. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. I. ÚS 48/96

ČESKÁ REPUBLIKA

Usnesení

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatelky K.V., zastoupené advokátkou JUDr. M.K., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 9. 1995, čj. 14 Co 50/95 - 41,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá.

Odůvodnění:

Svým podáním ze dne 10.2. 1996, došlým Ústavnímu soudu dne 13. 2. 1996, a podáním ze dne 22. 4. 1996 se stěžovatelka domáhá zrušení všech výrokových částí rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 9. 1995, čj. 14 Co 50/95 - 41. Pochybení soudu spatřuje v nesprávné interpretaci a aplikaci příslušných ustanovení zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v platném znění. Tato namítaná nesprávná interpretace způsobila, že stěžovatelka se nedomohla svých vlastnických práv a došlo k porušení ochrany vlastnického práva, resp. práva z něj vyplývajícího, podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud přezkoumal nejprve podmínku § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, tj. zda byla splněna lhůta pro podání ústavní stížnosti. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 citovaného zákona), není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové nabyl právní moci dnem 9. 11. 1995, návrh ústavní stížnosti došel Ústavnímu soudu dne 13. 2. 1996. Byla tedy v daném případě ústavní stížnost podána opožděně.

1

I. ÚS 48/96

Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků svým usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, návrh ústavní stížnosti odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. června 1996JUDr. Vladimír Paul

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru