Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 48/95Usnesení ÚS ze dne 28.06.1995

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /rehabilitace
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1995:1.US.48.95
Datum podání07.03.1995

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 48/95 ze dne 28. 6. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 48/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl, v právní věci navrhovatele F.B., o ústavní stížnosti, týkající se mimosoudní rehabilitace dle zákona č. 87/1991 Sb., takto:

Návrh se odmítá .

Odůvodnění:

Navrhovatel svým podáním ze dne 7. 3. 1995 namítal nesprávnost postupu příslušných orgánů ve věci jeho rehabilitace podle zákona č. 87/1991 Sb. Jako osobě uprchlé propadl veškerý jeho majetek státu. Nyní se domáhá jeho vrácení zpět.

Přípisem Ústavního soudu ČR ze dne 21. 3. 1995 byl navrhovatel vyzván k odstranění vad svého podání a současně byl poučen, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení soudní výzvy vady podání neodstraní, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. odmítnut.

Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena 7. 4. 1995. Současně byla o této výzvě uvědoměna advokátka JUDr. K.P., která jménem navrhovatele uplatnila podání u předsedy ústavního soudu ČR a žádala, aby v případě, že se navrhovatel na Ústavní soud ČR sám obrátí, byla o tomto zpravena. Tato advokátka, ačkoli nebyla navrhovatelem zplnomocněna k zastupování v řízení před Ústavním soudem ČR; podala přípisem ze dne 24. 3. 1995 ke kauze bližší údaje. Z jejího sdělení vyplynulo, že navrhovatel v návaznosti na nález US ČR z 1. 11. 1994 podal prostřednictvím advokátky JUDr. K. návrhy na vydání majetku a na finanční restituci u příslušných orgánů ČR a místních orgánů státní správy. O těchto návrzích nyní probíhají jednání.

1

I. ÚS 48/95

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě soudem určené, tj. do 7. 5. 1995, přičemž vzal na vědomí poučení Ústavního soudu o následcích neodstranění vad dle § 43 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., rozhodl Ústavní soud v souladu s citovaným ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) tak, že jeho návrh odmítl.

Návrh se odmítá též s poukazem na ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) cit. zákona, protože jde o návrh zjevně neopodstatněný. Jak z podání JUDr. P. vyplývá , probíhá v současné době řízení ve věci mimosoudní rehabilitace, takže navrhovatel musí vyčkat výsledků tohoto řízení. Teprve pak lze případně uvažovat o podání ústavní stížnosti. Pokud svým podáním předešel navrhovatel příslušná rozhodnutí, je nutno na jeho návrh hledět jako na neopodstatněný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. června 1995

Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru