Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 471/03Usnesení ÚS ze dne 23.09.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
In dubio pro reo
EcliECLI:CZ:US:2003:1.US.471.03
Datum podání03.09.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 39, čl. 40 odst.2


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 471/03 ze dne 23. 9. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 471/03

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 23. září 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti A. H., zastoupeného JUDr. J. F., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 1. 2003, sp. zn. 8 To 161/02,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se v ústavní stížnosti, která byla doručena Ústavnímu soudu dne 3. 9. 2003, domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí, neboť se jím cítí dotčen na svých základních právech zakotvených v čl. 36 odst. 1, 2, 4 a čl. 8 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod.

Výše citovaným usnesením Vrchního soudu v Praze bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2002, č. j. 42 T 6/2002 - 335, kterým byl stěžovatel uznán vinným trestným činem vraždy podle § 201 odst. 1 tr. zákona a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání deseti let.

Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí, včetně dodržení lhůty k podání ústavní stížnosti v délce 60 dnů, která počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku k ochraně práva, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti (§ 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Ústavní soud zjistil, že napadené usnesení Vrchního soudu v Praze bylo stěžovateli doručeno dne 2. 7. 2003. Šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti tedy uplynula dne 30. 8. 2003. Stěžovatelem podaný návrh předaný k poštovní přepravě dne 2. 9. 2003 byl proto podán po uplynutí zákonné lhůty (ust. § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítnul jako podanou po lhůtě stanovené pro její podání (§ 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. září 2003

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru