Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 466/03Usnesení ÚS ze dne 13.11.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2003:1.US.466.03
Datum podání01.09.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 466/03 ze dne 13. 11. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti B. J., zastoupené JUDr. J. Š., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 5. 2003, čj. 26 Co 56/2003 - 93,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

B. J. (dále jen "stěžovatelka") se svou ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 1. 9. 2003, domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku.

Ústavní soud, předtím než se začal zabývat opodstatněností ústavní stížnosti, nejprve zkoumal, zda podaný návrh splňuje formální předpoklady k jeho projednání, mj. se zabýval přípustností návrhu. V přípise ze dne 1. 10. 2003 uvedl Okresní soud v Trutnově, že stěžovatelka podala dovolání. Tato skutečnost byla zjištěna také ze spisu sp. zn. 9 C 44/2001 prvostupňového soudu, ze kterého též vyplývá, že dovolání dosud Nejvyššímu soudu ČR nebylo postoupeno.

K základním principům, ovládajícím řízení o ústavních stížnostech, patří zásada subsidiarity. K tomuto principu se Ústavní soud podrobněji vyslovil mj. v nálezu sp. zn. III. ÚS 117/2000 in Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení - svazek 19, C. H. Beck, Praha 2001, str. 79. Podle principu subsidiarity je podmínkou podání ústavní stížnosti vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon k ochraně práva poskytuje [§ 75 odst. 1, ve spojení s § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")]. Ve sdělení publikovaném pod č. 32/2003 Sb. konstatoval Ústavní soud, že v případě podání mimořádného opravného prostředku bude ústavní stížnost považována za přípustnou až po rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku, s výjimkou rozhodnutí o obnově řízení. Protože stěžovatelka podala mimořádný opravný prostředek - dovolání, je její návrh nepřípustný. V případě, že i po rozhodnutí dovolacího soudu bude stěžovatelka toho názoru, že došlo k zásahu do jejích ústavně zaručených základních práv a svobod, má možnost se obrátit s ústavní stížností na Ústavní soud. Šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti začne běžet dnem doručení rozhodnutí o dovolání bez ohledu na způsob, jakým o něm bylo rozhodnuto. Lhůta bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí.

Vzhledem k výše uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout jako návrh nepřípustný [ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2003

JUDr. František Duchoň

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru