Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 464/99Nález ÚS ze dne 12.04.2000K odepření práva na soudní ochranu v důsledku nesprávného zjištění data podání opravného prostředku

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříklhůta/procesněprávní
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 56/18 SbNU 35
EcliECLI:CZ:US:2000:1.US.464.99
Datum vyhlášení12.04.2000
Datum podání20.09.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 57


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 464/99 ze dne 12. 4. 2000

N 56/18 SbNU 35

K odepření práva na soudní ochranu v důsledku nesprávného zjištění data podání opravného prostředku

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud

rozhodl v senátě o ústavní stížnosti stěžovatelů

ing. J. Z., prof. RNDr. J. H., RNDr. T. H., MUDr. M. H., a M. H.,

všech zastoupených JUDr. J. J., advokátem, proti usnesení

Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 1999, sp. zn. 29 Ca 204/99,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 1999, sp. zn.

29 Ca 204/99, se zrušuje.

Odůvodnění:

Stěžovatelé podali včas návrh na zahájení řízení před

Ústavním soudem podáním ze dne 17. 9. 1999, které Ústavní soud

obdržel dne 20. 9. 1999.

Podaným návrhem se stěžovatelé domáhají, aby Ústavní soud

zrušil shora uvedené usnesení Krajského soudu v Brně, kterým tento

soud odmítl opravný prostředek, který stěžovatelé podali proti

rozhodnutí Magistrátu města Brna - pozemkovému úřadu ze dne 24.

3. 1999, čj. 874/92, 2374/92-4/RNP+RN, jímž bylo rozhodnuto

o restitučním nároku navrhovatelů a L. S.

Stěžovatelé jsou toho názoru, že uvedeným usnesením Krajského

soudu v Brně bylo porušeno jejich právo na soudní ochranu

zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod, neboť krajský

soud vycházel při svém rozhodování z toho, že opravný prostředek

proti rozhodnutí Magistrátu města Brna byl podán až dne 10. 5.

1999, přičemž poslední den lhůty k podání opravného prostředku

připadl na den 7. 5. 1999 (pátek). Stěžovatelé však opravný

prostředek podali nikoli dne 10. 5. 1999, ale dne 7. 5. 1999, jak

o tom svědčí kopie opravného prostředku opatřená podacím razítkem

podatelny Magistrátu města Brna s datem 7. 5. 1999, kterou

stěžovatelé předložili Ústavnímu soudu. Stěžovatelé mají za to, že

vzhledem k tomu, že dne 7. 5. 1999 byl pátek, tak na podatelně

Magistrátu města Brna došlo zjevně k pochybení, když pracovnice

podatelny podání dne 7. 5. 1999 sice převzala, ale zapsala až

následující pracovní den, tedy 10. 5. 1999. Krajský soud tedy

nezjistil, kdy byl opravný prostředek skutečně podán.

Krajský soud v Brně ve svém vyjádření k obsahu ústavní

stížnosti poukázal na to, že při svém rozhodování vycházel ze

sdělení Magistrátu města Brna - pozemkového úřadu, kdy dotázaný

orgán výslovně uvedl, že "opravný prostředek byl osobně podán dne

10. 5. 1999 na podatelnu Magistrátu města Brna". Toto sdělení bylo

soudu zasláno na základě jeho výslovné žádosti ze dne 11. 6.

1999, neboť z otisku podacího razítka na originále opravného

prostředku nebyl způsob převzetí podání zřejmý. Dále uvedl, že

i nadále považuje své právní posouzení věci za správné, když

vycházel z dostatečných dokladů předložených mu správním orgánem,

o jejichž věcné správnosti neměl důvodu pochybovat. Pokud by se

však prokázala oprávněnost tvrzení stěžovatelů, pak nejsou závěry

soudu, uvedené v napadeném usnesení, udržitelné, avšak za případné

porušení ústavně zaručených práv stěžovatelů by byl odpovědný

Magistrát města Brna - pozemkový úřad.

Vedlejší účastník Magistrát města Brna - pozemkový úřad se

k ústavní stížnosti vyjádřil v tom smyslu, že stěžovatel ing.

J. Z. podal k primátorovi města Brna stížnost na postup podatelny

Magistrátu města Brna ve věci chybného vyznačení data podání na

opravném prostředku proti rozhodnutí tohoto magistrátu ze dne 24.

3. 1999, čj. 874/92, 2374/92-4/RNP+RN. Dne 4. 2. 2000 byl

pozemkový úřad města Brna vyrozuměn dopisem odboru vnitřních věcí

Magistrátu města Brna o tom, že inkriminované podání bylo

u podatelny magistrátu učiněno osobně dne 7. 5. 1999 a nikoliv dne

10. 5. 1999, jak bylo uvedeno na podáních pozemkovému úřadu města

Brna.

Z obsahu připojeného spisu Krajského soudu v Brně, sp. zn.

29 Ca 204/99, Ústavní soud zjistil, že na č. l. 13 tohoto spisu je

založen přípis vedoucí pozemkového úřadu, ve kterém je uvedeno, že

na základě žádosti Krajského soudu v Brně o vyjádření ke způsobu

podání opravného prostředku stěžovatelů sděluje, že opravný

prostředek byl osobně podán dne 10. 5. 1999 na podatelnu

Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, a téhož dne převzat

a zaevidován na pozemkovém úřadu města Brna.

Ústavní stížnost je důvodná. Připojený spis Krajského soudu

v Brně, sp. zn. 29 Ca 204/99, sice svým obsahem potvrzuje napadené

usnesení Krajského soudu v Brně, tedy že opravný prostředek

stěžovatelů směřující proti rozhodnutí Magistrátu města Brna

- pozemkovému úřadu byl odmítnut z důvodu opožděnosti, ale

z vyjádření vedlejšího účastníka řízení, Magistrátu města Brna

- pozemkového úřadu, nade vší pochybnost vyplynulo, že Krajský

soud v Brně byl o datu podání opravného prostředku informován

mylně, když k pochybení došlo vinou podatelny Magistrátu města

Brna, která místo správného data podání dne 7. 5. 1999, vyznačila

datum 10. 5. 1999

Za tohoto stavu je nezbytné, aby o opravném prostředku

stěžovatelů proti rozhodnutí Magistrátu města Brna - pozemkového

úřadu ze dne 24. 3. 1999, čj. 874/92, 2374/92-4/RNP+RN, bylo

Krajským soudem v Brně znovu jednáno.

Proto Ústavní soud dospěl k závěru, že napadeným rozsudkem

Krajského soudu v Brně došlo k porušení článku 36 odst. 1 Listiny

základních práv a svobod, který zakotvuje právo na soudní ochranu.

Z uvedeného důvodu bylo usnesení Krajského soudu v Brně podle

§ 82 odst. 1 a 3 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním

soudu, ve znění pozdějších předpisů, zrušeno.

Poučení: Proti nálezu Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 12. dubna 2000

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru