Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 44/05Usnesení ÚS ze dne 22.06.2005

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2005:1.US.44.05
Datum podání26.01.2005
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

209/1992 Sb., čl. 6 odst.1


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 44/05 ze dne 22. 6. 2005

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele K. F., na průtahy ve věcech vedených pod sp. zn. 18 Nc 122/2004 Okresního soudu v Olomouci, sp. zn. 12 C 203/2002 téhož soudu, sp. zn. 23 C 89/2000 Krajského soudu v Ostravě a sp. zn. 23 C 77/2000 téhož soudu, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 20. 1. 2005 brojí stěžovatel proti průtahům v řízeních vedených pod spisovými značkami uvedenými v záhlaví. Protože podání nesplňovalo náležitosti uvedené v zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad, které byly ve výzvě uvedeny. Výzva k odstranění vad byla stěžovateli doručena dne 4. 2. 2005. Podáním došlým dne 21. 2. 2005 požádal stěžovatel o prodloužení lhůty k odstranění vad z toho důvodu, že čeká na dopis České advokátní komory o určení advokáta. Svou žádost doplnil podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 2. 3. 2005 s tím, že mu určený právní zástupce poskytl právní rozbor věci a doporučil mu podat novou ústavní stížnost a obrátit se znovu na Českou advokátní komoru. Stěžovatel žádal o prodloužení lhůty do měsíce května (2005).

Ústavní soud přípisem ze dne 11. 3. 2005, doručeným stěžovateli dne 15. 3. 2005, prodloužil lhůtu k odstranění vad o 30 dnů s upozorněním, že pro věcné vymezení specifikovaných vad platí původní výzva, doručená stěžovateli dne 4. 2. 2005. Na prodloužení lhůty k odstranění vad reagoval stěžovatel přípisy ze dne 18. 3. 2005 a 21. 3. 2005, v nichž sděluje, že zatím není právně zastoupen a uvádí, že mu původní advokát poradil, že může žádat Ústavní soud o přidělení advokáta. Uvedená podání stěžovatele však nesplňují náležitosti, které zákon o Ústavním soudu předepisuje pro ústavní stížnost proti rozhodnutím nebo jiným zásahům orgánů veřejné moci.

V prodloužené lhůtě k odstranění vad zaslal stěžovatel dne 12. 4. 2005 Ústavnímu soudu další přípis, v němž žádá znovu o prodloužení lhůty k odstranění vad podání a současně o přidělení advokáta k zastupování a zpracování stížnosti. Ústavní soud přípisem ze dne 26. dubna 2005, doručeným dne 28. 4. 2005, sdělil stěžovateli, že není oprávněn určovat právního zástupce a znovu mu doporučil, aby se obrátil na Českou advokátní komoru se žádostí o určení advokáta, který s ním sepíše ústavní stížnost s tím, že pokud nebudou vady podání odstraněny, bude ústavní stížnost odmítnuta. K tomuto účelu mu znovu prodloužil lhůtu k odstranění vad o 30 dnů ode dne doručení tohoto přípisu. Tato opětovně prodloužená lhůta k odstranění vad uplynula v sobotu dne 28. 5. 2005. Vzhledem k tomu, že poslední den lhůty připadl na sobotu, končí lhůta k odstranění vad v pondělí dne 30. 5. 2005. Dopisem, podaným k poštovní přepravě dne 30. 5. 2005, sdělil stěžovatel, že podle jeho názoru mu má Ústavní soud sám určil advokáta a určil mu lhůtu k odstranění vad.

Ústavní soud nevyhověl žádosti stěžovatele o další prodloužení lhůty k odstranění vad podání, protože původní stížnost mu byla doručena již dne 26. 1. 2004 a stěžovatel tak - spolu s prodloužením lhůty ze dne 11. 3. 2005 a prodloužením lhůty ze dne 26. 5. 2005 - měl k dispozici 4 měsíce k odstranění vad původního podání, což je podle názoru Ústavního soudu lhůta dostatečně dlouhá. Pokud se jedná o druhou a třetí žádost stěžovatele - o určení advokáta, Ústavní soud poukazuje na skutečnost, že podle ustálené judikatury není sám oprávněn určovat právního zástupce a stěžovatele o této skutečnosti vyrozuměl, proto ani této žádosti nemohl vyhovět.

Protože stěžovatel neodstranil vady podání ani v dodatečně prodlužované lhůtě, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. června 2005

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru