Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 434/97Usnesení ÚS ze dne 09.12.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /rovnost účastníků řízení, rovnost „zbraní“
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdůkazní nouze
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.434.97
Datum podání17.11.1997
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 434/97 ze dne 9. 12. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 434/97

ČESKÁREPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele PhDr. T.V., zastoupeného JUDr. H.T., , o ústavní stížnosti proti rozsudkům Městského soudu v Praze, Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem domáhal zrušení rozsudků Městského soudu v Praze, sp. zn. 34 C 33/93, Vrchního soudu v Praze, sp.zn. 1 Co 83/95, a Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 1 Cdon 30/97. Dle tvrzení navrhovatele uvedené soudy se ve svých rozhodnutích nevypořádaly se všemi jeho námitkami a neprovedly listinné důkazy, které navrhoval, čímž v celém řízení nebyla dodržena zásada rovnosti stran ve smyslu ustanovení § 18 a § 120 o. s. ř. Tím došlo k porušení základního práva

1

I. ÚS 434/97

navrhovatele zakotveného v čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, a to práva na rovnost účastníků v řízení.

Po přezkoumání návrhu Ústavní soud zjistil, že na navrhovatele podal PhDr. A.B. žalobu na ochranu osobnosti v souvislosti se dvěma články, které o něm navrhovatel uveřejnil v denním tisku. Soudy prvého i druhého stupně žalobě vyhověly a uložily navrhovateli náhradu nemajetkové újmy. Navrhovatel se však cítil poškozen na svých právech, a proto podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Nejvyšší soud ČR zrušil části výroků obou soudů a vrátil věc Městskému soudu v Praze k novému projednání. Po tomto rozsudku Nejvyššího soudu ČR není řízení v předmětné věci dosud skončeno. Vzhledem k tomu, že předchozími rozhodnutími bylo dle navrhovatele porušeno jeho základní právo, podal již nyní ústavní stížnost proti uvedeným rozsudkům.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Ústavní soud k závěru, že ústavní stížnost je nepřípustná.

Dle ustanovení § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně práva poskytuje. Vzhledem k tomu, že řízení o opravných prostředcích dosud nebylo skončeno, Ústavní soud nemůže posoudit, zda soudy v předchozím řízení skutečně porušily některé ze základních práv navrhovatele dle Listiny základních práv a svobod. Navíc poté, co ve věci rozhodne Městský soud v Praze, má navrhovatel opět možnost podat proti vydanému rozhodnutí opravný prostředek, z tohoto hlediska tedy navrhovatel dosud nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon poskytuje.

I. ÚS 434/97

Podle názoru Ústavníhosoudu jsou vzhledem k uvedeným skutečnostem splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 9. prosince 1997

JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.. soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru