Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 426/97Usnesení ÚS ze dne 07.01.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na spravedlivou odměnu za práci
Věcný rejstříkadvokát/odměna
EcliECLI:CZ:US:1998:1.US.426.97
Datum podání12.11.1997
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

177/1996 Sb., § 9 odst.3 písm.a, § 8 odst.1


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 426/97 ze dne 7. 1. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 426/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. ing. M.M., správkyně konkurzní podstaty P., zastoupené advokátem JUDr. I.M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 7. 1997, čj. 13 Cmo 133/97 - 22,

takto:

Návrh se odmítá

Odůvodnění:

V návrhu ústavní stížnosti ze dne 10. 11. 1997 stěžovatelka napadá usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 7. 1997, sp. zn. 13 Cmo 133/97 - 22, kterým bylo rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze v části, týkající se nákladů řízení, a požaduje jeho zrušení. Stěžovatelka se domnívá, že především nesprávným výkladem a aplikací některých ustanovení vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)došlo k porušení "...základního práva advokáta

1

I. ÚS 426/97

zastupujícího stěžovatele ...jež jsou zaručena čl. 28 Listiny základních práv a svobod per analogiam, podle něhož mají zaměstnanci právo na spravedlivou odměnu za práci..." a dále pak Všeobecné deklarace práv (čl. 23odst.2),Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (čl. 7) a "...čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, který ... zaručuje právo na právní pomoc v řízení před soudy od počátku řízení". Zároveň stěžovatelka navrhuje zrušení části § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Soudce zpravodaj nejprve podle § 43 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zkoumal, zda je navrhovatel aktivně legitimován k podání ústavní stížnosti. Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci, bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručená ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR.

Z citovaného ustanovení vyplývá - a potvrzuje to i judikatura ústavního soudu (srov. např. I. ÚS 178/96 Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, sv. 6, str. 581 a násl.) - že návrhem k Ústavnímu soudu lze napadat jen porušení konkrétního ústavně chráněného práva fyzické nebo právnické osoby, které se bezprostředně týká podatele, a tudíž nelze předložit ústavní stížnost ve prospěch třetí osoby. Pokud tedy stěžovatelka namítá porušení "...základních práv... jež jsou zaručena čl. 28 Listiny základních práv a svobod per analogiam, podle něhož mají zaměstnanci právo na spravedlivou odměnu za práci..." a dále pak čl. 23 odst. 2 Všeobecné deklarace práv a čl. 7 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, týkající se advokáta zastupujícího stěžovatele v soudním řízení, soudci zpravodaji nezbylo než v této části ústavní stížnost odmítnout

2

I. ÚS 426/97

podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným.

Co se týká namítaného porušení čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, kterým se zaručuje právo na právní pomoc v řízení před soudy od počátku řízení, které by se mohlo týkat stěžovatelky, Ústavní soud žádné porušení daného práva neshledal, nebo poskytnutí právní pomoci nebylo bráněno a byla také uskutečněna. V této části se návrh jeví jako zjevně neopodstatněný.

Z výše uvedených důvodů soudce zpravodaj mimo ústní jednání, bez přítomností účastníků řízení, svým usnesením podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, návrh odmítl.

Jelikož byla ústavní stížnost odmítnuta, Ústavnísoud se nezabýval návrhem na zrušení části ustanovení § 9 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. ledna 1998JUDr.Vladimír Paul

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru