Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 426/12 #1Usnesení ÚS ze dne 21.02.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
SOUDNÍ EXEKUTOR - Vyškov - Komínková Zuzana
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/žaloba pro zmatečnost
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
žaloba/pro zmatečnost
EcliECLI:CZ:US:2012:1.US.426.12.1
Datum podání06.02.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 229 odst.4


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 426/12 ze dne 21. 2. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 21. února 2012 ve věci navrhovatelky I. W., Dis., zastoupené JUDr. Patrikem Girglem, advokátem se sídlem Vyškov, Dědická 14, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. listopadu 2011 sp. zn. 12 Co 3/2011 a usnesení soudní exekutorky Mgr. Zuzany Komínkové, Exekutorský úřad ve Vyškově, Nádražní 7, ze dne 21. září 2010 č. j. 114 EX 259/09-62, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se cestou ústavní stížnosti domáhala zrušení výše označených rozhodnutí, kterými se cítí dotčena v právu na spravedlivý proces, zakotveném v čl. 36 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 90 Ústavy České republiky. Poukázala na vedené exekuční řízení, ve kterém nebyla účastníkem přesto, že v něm šlo o postižení majetkových hodnot ve společném jmění manželů, přičemž jí jako manželce povinného nebyla účast umožněna. Proti usnesení soudní exekutorky podala odvolání, které však Krajský soud v Brně odmítl.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením podaný návrh odmítne, je-li nepřípustný. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně tvrzených práv poskytuje [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 1 písm. e) a § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného usnesení Krajského soudu v Brně bylo zjištěno, že jmenovaný soud odmítl dle § 218 písm. b) občanského soudního řádu odvolání stěžovatelky, podané proti usnesení soudní exekutorky ve věci vedené proti povinnému manželovi Ing. M. W. Podle ustanovení § 229 odst. 4 občanského soudního řádu může účastník napadnout žalobou pro zmatečnost pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odvolání odmítnuto - jak vyplývá z obsahu ústavní stížnosti, takovou žalobu stěžovatelka nepodala.

S ohledem na zjištění, že stěžovatelka dosud nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně tvrzeného práva poskytuje, byl návrh shledán nepřípustným a podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o něm rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo, když předmětnou ústavní stížnost nebylo možno považovat ani za učiněnou ve smyslu ustanovení § 75 odst. 2 citovaného zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. února 2012

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru