Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 4227/16 #1Usnesení ÚS ze dne 26.06.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
SOUD - OS Havlíčkův Brod
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.4227.16.1
Datum podání23.12.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 4227/16 ze dne 26. 6. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, soudce zpravodaje Davida Uhlíře a soudce Tomáše Lichovníka o ústavní stížnosti D. P., zastoupeného JUDr. Josefem Seifertem, advokátem, se sídlem Hradec Králové, Šimkova 1224, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. září 2016 č. j. 20 Co 260/2016-361 a rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 22. dubna 2016 č. j. 0 P 17/2013-335, takto:

Opatrovníkem nezletilých D. P. a A. P., se pro zastupování v řízení před Ústavním soudem ustanovuje Městský úřad Havlíčkův Brod.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu bylo dne 23. prosince 2016 doručena ústavní stížnost stěžovatele, ve které napadá v záhlaví označená rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové a Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, kterými byl zamítnut návrh stěžovatele na změnu výchovného prostředí, a to svěření nezletilých dětí do střídavé výchovy rodičů. Obě děti jsou v době řízení o ústavní stížnosti nezletilé.

2. Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

3. Ústavní stížnost stěžovatele napadá závěry obecných soudů dotýkající se konkrétních zájmů nezletilých, přičemž nezletilí mají postavení vedlejších účastníků řízení o ústavní stížnosti. Protože zákonní zástupci jsou také účastníky (resp. vedlejšími účastníky) řízení o ústavní stížnosti, může dojít ke střetu jejich zájmů.

4. Ústavní soud proto ustanovil opatrovníka schopného účinně hájit zájmy nezletilých v řízení o ústavní stížnosti, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu sporu se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálněprávní ochranu dětí (v tomto případě Městský úřad Havlíčkův Brod), který nezletilé zastupoval již v řízení před obecnými soudy.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. června 2017

Kateřina Šimáčková v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru