Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 414/97Usnesení ÚS ze dne 17.12.1997

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele - § 43/1/c)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkrozhodnutí procesní
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.414.97
Datum podání04.11.1997
Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 174 odst.1 písm.e


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 414/97 ze dne 17. 12. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 414/97 ČESKÁ REPUBLIKA

Usnesení

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatelů M.K. a M.B., obou zastoupených JUDr. F.M.,

takto:

Návrh se odmítá

Odůvodnění:

V návrhu ústavní stížnosti ze dne 3. 11. 1997 stěžovatelé navrhují, aby Ústavní soud zrušil usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 2. 9. 1997, čj. 1 KZv 159/97 - 25. Stěžovatelé podali v březnu 1997 trestní oznámení pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu podvodu podle § 250 trestního zákona na ing. F.Z., jednatele společnosti L. Trestní stíhání bylo zahájeno, vyšetřovatel dospěl k závěru, že znaky skutkové podstaty trestného činu byly naplněny, obviněný ing. F.Z. požádal o přezkoumání postupu vyšetřovatele a krajský státní

1

I. ÚS 414/97

zástupce usnesením ze dne 2. 9. 1997, čj. 1 KZv 159/97 - 25, podle ustanovení § 174 odst. 1 (správně odst. 2) písm. e) trestního řádu zrušil opatření vyšetřovatele Krajského úřadu vyšetřování Policie ČR v B., pracoviště B., jako nedůvodné.

Stěžovatelé požádali ústavní stížností o zrušení citovaného usnesení krajského státního zástupce, protože jsou toho názoru, že tímto usnesením byla výrazně zasaženo do jejich ústavně zaručeného práva na soudní a jinou právní ochranu podle hlavy páté č1. 36 Listiny základních práv a svobod, kdy toto ustanovení deklaruje možnost domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Předmětné usnesení krajského státního zastupitelství stěžovatelům tuto možnost, aniž došlo k řádnému prošetření věci, odňalo. Stěžovatelé jsou toho názoru, že skutečnosti, které Policie ČR - Krajský úřad vyšetřování v B. - má k dispozici, zcela legitimně a po právu měly být nejprve řádně, po sdělení obvinění, prošetřeny, a až poté mělo být rozhodováno a postupováno ve smyslu bud' ustanovení § 171 trestního řádu nebo podle § 172, § 173 trestního řádu či ve smyslu § 176 trestního řádu.

Soudce zpravodaj přezkoumal návrh ústavní stížnosti i napadené usnesení krajského státního zástupce. Z petitu i důvodů ústavní stížnosti však musel odvodit, že stěžovatelé nesplnili podmínky stanovené pro podání ústavní stížnosti podle § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Stížnost je oprávněna podat fyzická osoba jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, bylo zásahem orgánu veřejné moci porušeno její základní právo nebo svoboda ústavně zaručené. Tak tomu v tomto případě není. Stěžovatelé mohou mít v trestním řízení postavení osob poškozených, které v trestním řízení mohou uplatňovat nároky na náhradu škody, a pokud jejich nárokům nebude vyhověno, mohou je uplatňovat v řízení občanskoprávním. I pokud by skutečný pachatel v takovémto případě zůstal nepotrestán,

2

I. ÚS 414/97

nejde o zásah orgánu veřejné moci do jejich ústavně chráněných práv, protože z žádného právního předpisu nevyplývá, že osoba poškozená má právní nárok na to, aby pachatel byl potrestán. V tom směru je odpovědnost za potrestání i právo na ně plně v rukách orgánů státu činných v trestním asoudním řízení.

Soudce zpravodaj tedy neshledal, že by bylo porušeny právo stěžovatelů padle č1.36 Listiny základních práv a svobod a musel konstatovat, že ústavní stížnost byla podána osobami zjevně neoprávněnými. Proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. prosince 1997JUDr. Vladimír Paul soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru