Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 41/06Usnesení ÚS ze dne 03.10.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2006:1.US.41.06
Datum podání02.02.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 41/06 ze dne 3. 10. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů o ústavní stížnosti stěžovatele M. D., zastoupeného advokátem JUDr. Janem Menšem se sídlem Masarykovo nám. 2/2, 405 01 Děčín I, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 10. 2004, sp. zn. 48 T 58/2002, a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 10. 2005, sp. zn. 3 To 66/2005, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 25. 1. 2006 domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí, neboť je přesvědčen, že došlo k porušení jeho základních práv dle Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listiny"), konkrétně čl. 8 odst. 1 a odst. 2 a čl. 39 Listiny.

Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad této stížnosti a současně uvedl, že je mu známo, že stěžovatel společně se stěžovatelem J. M. podali ústavní stížnost (na Ústavním soudě vedenou pod sp. zn. I. ÚS 365/06), v jejímž petitu navrhují zrušit nejen rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 10. 2004, sp. zn. 48 T 58/2002, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 10. 2005, sp. zn. 3 To 66/2005, ale také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2006, sp. zn. 4 Tdo 279/2006 (a sp. zn. 4 Tz 26/2005).

Dopisem ze dne 15. 9. 2006 (doručeném Ústavnímu soudu dne 18. 9. 2006) stěžovatel prostřednictvím právního zástupce oznámil Ústavnímu soudu, že ústavní stížnost ze dne 25. 1. 2006 podanou proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím bere v celém rozsahu zpět, a to s ohledem na její nadbytečnost a dílčí duplicitu, neboť "zjistil, že byla ve stejné věci podána další ústavní stížnost, a to v době již po rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2006," jež je rozhodnutím o posledním opravném prostředku ve věci.

Proto Ústavní soud dle ustanovení § 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. října 2006

František Duchoň v.r.

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru