Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 407/10 #1Usnesení ÚS ze dne 03.06.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:1.US.407.10.1
Datum podání11.02.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 407/10 ze dne 3. 6. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci návrhu stěžovatele MUDr. J. K., zastoupeného Mgr. Filipem Sojákem, advokátem, se sídlem Košická 30/63, Praha 10, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2009, č. j. 39 Co 132/2009-39, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 11. 2. 2010 podání označené jako ústavní stížnost, které však nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak z ústavní stížnosti bylo zřejmé, že není sepsána advokátem.

Dne 22. 2. 2010 byla Ústavnímu soudu doručena mandátní smlouva stěžovatele s advokátem, který mu byl určen Českou advokátní komorou.

Stěžovatel byl výzvou Ústavního soudu, doručenou dne 26. 3. 2010, upozorněn na vady návrhu a nedostatek plné moci pro řízení před Ústavním soudem. Současně byl vyzván k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, zejména byl poučen, že je nutno sepsat novou ústavní stížnost. Dne 9. 4. 2010 byla Ústavnímu soudu doručena žádost o prodloužení lhůty o 30 dnů, a to za účelem doplnění návrhu. Této žádosti bylo Ústavním soudem vyhověno a lhůta pro odstranění vad podání byla prodloužena o 30 dnů. Zástupci stěžovatele bylo vyhovění žádosti o prodloužení lhůty doručeno 21. 4. 2010. Dne 23. 4. 2010 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost téměř shodného znění.

Jak se již Ústavní soud mnohokrát vyjádřil, povinnost být v řízení zastoupen se vztahuje na celé řízení, včetně sepsání samotné ústavní stížnosti. Jedná se o prakticky nejdůležitější část řízení, neboť účast advokáta při podávání ústavních stížností má jednak vyloučit a omezit zbytečná podání a tím chránit občany před zbytečnými finančními náklady, jednak má již v podání vyhodnotit skutečnosti vedoucí k porušení ústavnosti, včetně označení, která základní práva a svobody občanů byly porušeny, to vše za dodržení zákonem předepsaných náležitostí (srov. Pl. ÚS 44/04).

Zástupce stěžovatele, ač mu byl poskytnut dostatečný časový prostor pro sepsání nové ústavní stížnosti, pouze nepatrně upravil text ústavní stížnosti formulované stěžovatelem, kdy jedinou zjevnou odlišností byla změna první osoby na třetí osobu.

Ústavní soud konstatuje, že ze strany určeného zástupce se jednalo o velmi neseriózní přístup, kdy zastoupení stěžovatele nevěnoval náležitou, resp. téměř žádnou pozornost a vyslovuje pochybnost, zda by takováto úroveň právní služby měla být vůbec honorována.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. června 2010

Ivana Janů, v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru